JAV generolas: Lietuvos priešraketinė gynyba – bendras sąjungininkų reikalas
Lie­tu­vo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­ko­si JAV pa­jė­gų Eu­ro­po­je va­do pa­va­duo­to­jas ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Ti­mot­hy Ray'us. Anot ge­ne­ro­lo, Lie­tu­vos pa­žan­ga stip­ri­nant gy­ny­bą yra įspū­din­ga, o su­nkiau­siai įvei­kia­mas grės­mes, kaip prieš­ra­ke­ti­nė gy­ny­ba, ne­tu­rė­si­me su­si­dur­ti vie­ni – tai už­ti­krins bend­ros są­jun­gi­nin­kų pa­stan­gos.

– Lietuvoje lankotės pirmą kartą. Kokie įspūdžiai? Kaip vertinate Lietuvos ir Baltijos šalių pastangas stiprinti gynybą?

– Džiugu būti Lietuvoje, kai jūs švenčiate tokią ypatingą sukaktį, kaip valstybės atkūrimo šimtmetis. Mano vizito tikslas – palaikyti dialogo su Lietuvos ginkluotosiomis pajėgomis tęstinumą. Mūsų šalis šioje srityje sieja įspūdingo masto bendradarbiavimas.

Kaip JAV pajėgų Europoje vado pavaduotojas, dirbu visais klausimais, susijusiais su JAV ir kitų šalių pajėgų bendradarbiavimu, nuolat domiuosi situacija jūsų šalyje ir stengiuosi palaikyti tiesioginius kontaktus su kolegomis. Šimtmečio sukaktis – puikus laikas ir darbiniam vizitui.

Kalbant apie pažangą stiprinant gynybą, galiu pasakyti, kad ji yra milžiniška. Tai pasakytina viso aljanso mastu – jau 8 šalys, įskaitant Lietuvą, pasiekė 2 procentų BVP gynybos finansavimą. Bendradarbiavimas su Lietuva išeina toli už finansinių klausimų srities. Esame labai patenkinti tuo, kaip intensyviai dirbama net detaliausiais klausimais, kaip sėkmingai koordinuojama bendra veikla.

Atsižvelgiant į tai, su kokiomis grėsmėmis susiduriame – Rusijos pajėgų artuma Kaliningrado srityje, Sankt Peterburge ir kitose Rusijos srityse – turime priimti rimtus iššūkius. Sukurti efektyvią kolektyvinę gynybą tokiomis sąlygomis – ne vienos dienos darbas. Tačiau mes aiškiai įvertiname šį iššūkį ir palyginus su tuo laikotarpiu, kai tik atvykau į Europą 2015 metų liepą, šiandien esame visomis prasmėmis daug geriau pasirengę.

– Didžiausias karinis iššūkis su kuriuo šiandien susiduria Lietuva ir kitos regiono šalys – priešlėktuvinė ir priešraketinė gynyba. Lietuva šiuo metu stiprina oro gynybą, tačiau mažoms šalims tokia gynyba – prabanga. Kaip galėtume išspręsti šią problemą?

– Vien turėti priešraketinės gynybos sistemų nepakanka – problemą reikia spręsti bendromis jėgomis. Tokia gynyba yra labai brangi, todėl reikia komandinio vertinimo, kokius išteklius tam galime skirti. Mano nuomone, šiuo klausimu vyksta produktyvus dialogas ir Lietuvai tikrai neteks vienai priimti šį iššūkį.

Priešraketinės gynybos iššūkius matome visame pasaulyje: Šiaurės Korėjos grėsmė, iššūkiai susiję su Kinijos veiksmais Ramiajame vandenyne, Iranas ir kt. Atsakymas į šį iššūkį – integruota priešraketinė gynyba – geresnis vadovavimas ir kontrolė, geresni radarai, efektyvesnės procedūros ir geresnė logistika. Šioje srityje galime dar daug nuveikti.

Naudinga turėti žemė – oras raketinių sistemų, tačiau tai tik vienas iš elementų. Manau, kad šiuo metu tokios grėsmės yra tinkamai suvokiamos ir įvertinamos, o dialogas, kaip nuo jų pasisaugoti vyksta sėkmingai. Tikiu, kad netrukus sukursime efektyvesnę strategiją, nei vien raketų pirkimai, kad numušti kitas raketas.

– JAV jau ne vienus metus aukštai vertina Lietuvos Specialiųjų operacijų pajėgas. Dar prieš karą Ukrainoje teko girdėti oficialių JAV asmenų raginimų plėtoti būtent šias pajėgas, kad galėtume aktyviau dalyvauti tarptautinėse misijose. Kuriuos gynybinius pajėgumus, NATO kontekste, turėtume labiausiai stiprinti šiandien?

– Atstovauju JAV Ginkluotąsias pajėgas, o ne NATO ir galiu pasakyti, kad amerikiečių kariškiai taip pat nuolat dirba su partneriais aljanse, kad surastume būdų padaryti jį kuo efektyvesniu. Visais lygmenimis derinami tokie klausimai, kaip dalinimasis žvalgybine informacija, logistinė parama, reagavimo į krizes pajėgumai ir kt. Todėl nei viena sritis iš tiesų neturėtų į save sukoncentruoti viso dėmesio. Vėlgi, pažvelgus į tai, kaip ši tarpusavio darna atrodė prieš kelis metus, dabar galime pasidžiaugti, kad padėtis ženkliai pagerėjo. Nors, žinoma, tobulų aljansų nebūna ir turime dirbti toliau.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rungtyniauja su Vakarais ir neseniai paskelbtoje JAV gynybos strategijoje kaip tik ir kalbame apie tai, kad turime rungtyniauti ir laimėti. Turime nuolat prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio. Pažvelkite į senus žemėlapius, kuriuose Europa buvo padalinta tarp NATO ir Varšuvos sutarties bloko: ten, kur anksčiau matėme konflikto grėsmę, šiandien turime sąjungininkus. Turime nuolat tobulinti tai, kaip tarpusavyje komunikuojame ir sąveikaujame. Aljansas jungia 29 nares bei jam nepriklausančius partnerius. Padaryti taip, kad visa ši didžiulė infrastruktūra veiktų, kaip vienas organizmas – neįtikėtinai sudėtinga užduotis.

– Sakote, kad Vladimiras Putinas mėgina rungtyniauti. Praėjusiais metais matėme, kaip rusų pajėgoms sekėsi Sirijoje ir kaip jos pasirodė milžiniškose pratybose „Zapad“. Ar Vladimiras Putinas – labai rimtas varžovas?

– Žinoma, labai atidžiai stebime šiuos veiksmus ir nepaliekame jų be atsako – siunčiame Rusijai labai aiškius signalus. Manau, kad esame susidarę pakankamai aiškų vaizdą apie varžovo galimybes, ketinimus ir pajėgumus, ir tinkamai į juos reaguojame.