Internete plinta degančių Rusijos povandeninių laivų vaizdai – gyventojams aiškinama, kad tai – tik pratybos
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se plin­ta Vla­di­vos­to­ke už­fik­suo­ti vaiz­dai. Juo­se aiš­kiai ma­ty­ti gais­ras, ku­ris ga­li­mai nio­ko­ja ir įlan­ko­je pri­švar­tuo­tus po­van­de­ni­nius lai­vus. Vis­gi, val­džia su­ne­ri­mu­sius gy­ven­to­jus bent jau pa­ban­dė nu­ra­min­ti, teig­da­ma, kad tai – pra­ty­bos.

Vaizdo įrašas su galimai liepsnojančiais laivais prieš porą dienų pasirodė „Twitter“ tinkle. Juo aktyviai dalinosi žmonės, o vietiniai pasakojo patys matę degančius laivus. Visgi, Rusijos valdžia neigia bet kokius gandus apie gaisrą. Tiksliau, aiškinama, kad tai, ką matė gyventojai, buvo suplanuotos pratybos.

Liepsnos prie Rusijos povandeninių laivų vaizdo įraše

Panašu, kad gaisras niokojo „Kilo“ klasės povandeninių laivų galines dalis. Šie laivai yra varomi dyzelinių-elektrinių variklių, o ne branduolinių reaktorių teikiamos energijos. Tačiau toks gaisras vis tiek kelia pavojų aplinkai.

Visgi, aiškinama, kad Vladivostoke buvo surengtos avarijų valymo pratybos ir gaisras buvo sukeltas tyčia.

Iš vaizdo įrašų sunku pasakyti, kas iš tikrųjų dega.

Gali būti, kad liepsnos laivų neliečia, tačiau kai kurie žmonės abejoja, kad tokios didelės liepsnos ir tiršti juodų dūmų kamuoliai galėtų būti kokių nors suplanuotų pratybų dalis.

„Kilo“ klasės povandeninius laivus naudoja ne tik Rusija.

Šie praeito amžiaus devintame dešimtmetyje pradėti naudoti sovietiniai povandeniniai laivai surado kelių ir į Indijos, Kinijos, Irano ir Vietnamo laivynus.

2013 metais vienas toks Indijos povandeninis laivas buvo stipriai apgadintas būtent gaisro metu. Liepsnos nuniokojo priekyje buvusį amunicijos skyrių, sprogimas nusinešė 18 laive buvusių žmonių gyvybes. Nors iš pradžių buvo svarstoma laivą remontuoti, pernai jis buvo nurašytas.

Kol kas detalių paaiškinimų apie incidentą nėra. Liepsnos buvo nuslopintos, tačiau žmonės, stebėję šį gaisrą, vis tiek abejoja, kad tai buvo pratybos. Kita vertus, kas dar galėjo nutikti?

Matyti, kad liepsnos glosto laivus iš išorės, o tokiuose laivuose kilę gaisrai dažniausiai pirmiausia nuniokoja vidų.