Į Lietuvą įvažiuos daugiau kaip 1 tūkst. kovinės technikos priemonių ir 3 tūkst. JAV karių
Bir­že­lio 6 d. vė­ly­vą va­ka­rą Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Sau­su­mos pa­jė­gų II-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko pir­mo­sios di­džio­sios ko­lo­nos įrie­dės į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją – pra­si­dės di­džiau­sias iki šiol ša­ly­je vyk­dy­tas ka­ri­nės tech­ni­kos ju­dė­ji­mas eta­pas. Tai tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų „Sa­ber Stri­ke 2018“ (liet. „Kar­do kir­tis 2018“) da­lis.

Iš viso per artimiausias tris birželio 6–9 d. naktis į Lietuvą įvažiuos apie keturiasdešimt kolonų – daugiau kaip 1 tūkst. kovinės technikos priemonių ir 3 tūkst. JAV karių.

Per pirmąją naktį, birželio 6 d., planuojama, kad į Lietuvos teritorija įvažiuos iki 15 kolonų, kuriose bus iki 30 kovinių transporto priemonių. Karinės technikos judėjimas numatomas per Kalvarijų užkardą, kiek mažesnis per Lazdijų. Visas šias kolonas lydės Lietuvos karo policijos ekipažai. Paskutinė kolona nuo pasienio turėtų pajudėti iki 10.00 val. ryto. Analogiška tvarka ir apimtimi karinės technikos judėjimai bus vykdomi ir kitas dvi naktis.

Visos kolonos, kurios judės per Lietuvą, vyks į Lietuvos kariuomenės Kazlų Rūdos poligoną. Jame Lietuvos kariuomenė yra įrengusi specialią bazę JAV kariams ir technikai priimti. Atvykę kariai turės galimybę pailsėti ir parengti transporto priemones tolimesniam judėjimui. Iš Kazlų Rūdos poligono nuo birželio 9 d. dalis karinių kolonų judės į Gaižiūnų karinį poligoną (Jonavos r.), kur dalyvaus pratybose „Saber Strike 2018“.

Birželio 18–21 d. iš pratybų vietovių kariai grįš į nuolatines dislokacijos vietas.

Gyventojų dėmesiui:

Birželio 6–9 d. ir 18–21 d., gyventojai, planuojantys keliones per Lazdijų ar Kalvarijų pasienio punktus, prašomi įvertinti kelionės sąlygas ir, esant galimybei, pasirinkti kitą kelionės per Lietuvos – Lenkijos pasienį laiką. Neturintiems tokios galimybės, rekomenduojame vengti kelionės tamsiuoju paros metu, kai vyks intensyvus karinės technikos judėjimas.

Kariuomenės atstovai kartu su kitomis Lietuvos valstybinėmis institucijomis kruopščiai planuoja technikos kolonų judėjimą. Siekiant sumažinti nepatogumus gyventojams bus imamasi įvairių priemonių: Lietuvos teritorijoje karinės kolonos skaidomos į mažesnes iki 30 transporto priemonių kolonas, didžiausias technikos judėjimas planuojamas tamsiu paros metu, kiekvieną karinę koloną lydės Lietuvos karo policijos automobiliai, kurie reguliuos ir užtikrins saugų eismo judėjimą.