Į Lietuvą atvyko Gruzijos kariuomenės vadas
Va­sa­rio 8–10 d., Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Jo­no Vy­tau­to Žu­ko kvie­ti­mu, ofi­cia­liu vi­zi­tu Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Gru­zi­jos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Vla­di­me­ras Cha­chi­baia.

Vasario 8 d. svečias lankysis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, kur susipažins su jos veikla ir susitiks su Gruzijos karininkais, besimokančiais akademijoje rengiamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Gen. mjr. V. Chachibaia taip pat ketina apsilankyti ir karo akademijos teritorijoje dislokuotuose NATO energetinio saugumo kompetencijos bei Nacionaliniame kibernetinio saugumo centruose.

Iškilminga Gruzijos kariuomenės vado sutikimo ceremonija numatyta vasario 9 d. aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos. Po jos gen. mjr. V. Chachibaia susitiks su gen. ltn. J. V. Žuku bei Lietuvos kariuomenės atstovais ir aptars karinio bendradarbiavimo ir saugumo situaciją regione. Vėliau svečias lankysis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe ir Specialiųjų operacijų pajėgose.

Pastarąjį kartą Lietuvos ir Gruzijos kariuomenių vadai buvo susitikę praėjusių metų spalį gen. ltn. J. V. Žukui oficialiu vizitu lankantis Gruzijoje.

Lietuva ir Gruzija gynybos srityje bendradarbiauja nuo 2001 m., kai buvo pasirašytas dvišalis susitarimas. Pagrindinės dvišalio karinio bendradarbiavimo sritys: karininkų rengimas ir ekspertinės konsultacijos strateginės komunikacijos, kibernetinės gynybos, logistikos, finansų valdymo, strateginio planavimo ir kt. klausimais.