Į Klaipėdos uostą įplauks Danijos fregata
Šeš­ta­die­nį, ko­vo 24 die­ną, į Klai­pė­dos uos­tą įplauks Da­ni­jos šta­bo ir ap­rū­pi­ni­mo lai­vas „Niels Juel“ F-363. Fre­ga­ta pri­klau­so Pir­mo­sios NA­TO nuo­la­ti­nės par­eng­ties ko­vi­nių lai­vų gru­pei (angl. Stan­ding NA­TO Ma­ri­ti­me Group One – SNMG1).

Laivas į Klaipėdos uostą trumpam laikui atplaukia logistinio apsirūpinimo tikslais. Su fregata kartu atplaukia ir SNMG1 vadas jūrų kpt. Soeren Thinggard Larsen (Danija).

NATO yra keturios nuolatinės parengties laivų junginių grupės, sudarančios dvi ypač greito reagavimo pajėgas. Dvi iš jų (SNMG1 ir SNMG2) apjungia didelius antvandeninės kovos laivus, tokius kaip fregatos ir kreiseriai. Kitos dvi junginių (SNMCMG1 ir SNMCMG2) grupės, yra laivų junginiai apjungiantys priešmininės kovos laivus. Prie grupių pavadinimo esantis skaičius reiškia, kad grupės su skaičiumi 1 veiklą vykdo Šiaurės Europos vandenyse, o su skaičiumi 2 – pietų Europos vandenyse.