Į atsargą išlydėtas generolas majoras Edvardas Mažeikis
Pir­ma­die­nį per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Vil­niu­je į at­sar­gą iš­ly­dė­tas ge­ne­ro­las ma­jo­ras Ed­var­das Ma­žei­kis.

„Tarnyba kariuomenėje buvo ypač prasmingas mano gyvenimo etapas. Džiaugiuosi, kad ir būdamas atsargoje galėsiu dirbti srityje, susijusioje su Europos Sąjungos gynybos pajėgumų stiprinimu „, – atsisveikindamas sakė E. Mažeikis.

Jo garbei buvo išrikiuota Garbės sargybos kuopa su Lietuvos valstybės ir kariuomenės vėliavomis, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras.

E. Mažeikis nuo 2014 metų vadovavo NATO Standartizacijos biurui, įsikūrusiam NATO vadavietėje, Briuselyje. Prieš tai jis vadovavo Lietuvos karinėms oro pajėgoms.

E. Mažeikis į Lietuvos kariuomenę atėjo turėdamas aviacinį išsilavinimą ir 1992 metais buvo paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Aviacijos tarnybos Kovinės parengties skyriaus viršininko pavaduotoju. Vėliau jis vadovavo Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei, du kartus buvo paskirtas Lietuvos karinių oro pajėgų vadu, ėjo karinio atstovo NATO ir Europos Sąjungai pareigas. E. Mažeikis taip pat yra vadovavęs Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos štabui.