Greitojo reagavimo pajėgų pratybos pro LŽ objektyvą
Ko­vo 12–18 d. Pie­tų ir Vi­du­rio Lie­tu­vo­je vyks­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų (GRP) pra­ty­bos.

Pratybose veikti hibridinių grėsmių atveju treniruojasi iš Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo ir Birutės batalionų pagrindu sudarytos batalionų kovinės grupės, taip pat Karaliaus Mindaugo husarų bataliono, NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės, Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos, Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų, Oro gynybos, Juozo Vitkaus inžinerijos batalionų ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos kariai. Mokymuose taip pat veikia ir Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovai, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Pratybomis siekiama treniruoti Bataliono kovines grupes planuoti ir vykdyti operacijas prieš nekonvencinius iššūkius, taip pat tobulinti brigados „Geležinis Vilkas“ padalinių kovinius veiksmus. Pratybų vadovybė yra ypač dėkinga tų vietovių, miestų ir miestelių administracijoms, kuriose vyksta pratybos, už suteiktą puikią galimybę treniruotis miesto aplinkoje. Jų dėka „Geležinio Vilko“ brigados kariai realioje vietovėje gali tobulinti savo įgūdžius, kaip greitai ir operatyviai reaguoti į kilusias grėsmes.

Greitojo reagavimo pajėgos yra pasiruošusios reaguoti į bet kokį incidentą šalies viduje, o reikiamoje vietoje itin greitą laiką – nuo dviejų valandų iki paros – gali būti sutelktos konkrečiai užduočiai sukomplektuotos pajėgos iš batalionų kovinių grupių, specialiųjų operacijų, oro transporto ir logistinių vienetų, karo policijos.

Šios pajėgos tai atkirtis galimoms įvairaus tipo grėsmėms Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jos pasirengusios reaguoti į provokacijas, diversinius veiksmus greitai, tiksliai ir ryžtingai. GRP funkcionuoja nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Pajėgoms priklausančių vienetų kovinis rengimas vyksta nuolat.