Giraitės ginkluotės gamyklos plėtrą planuojama baigti 2020 metais
Vy­riau­sy­bei at­si­sa­kius pla­nų pri­va­ti­zuo­ti vals­ty­bės val­do­mą ma­žo ka­lib­ro amu­ni­ci­jos ga­min­to­ją Gi­rai­tės gink­luo­tės ga­myk­lą, jos va­do­vas tei­gia, jog spren­di­mas ne­pri­va­ti­zuo­ti įmo­nės su­ma­ži­no ne­apib­rėž­tu­mą dėl jos veik­los. Alek­sand­ras Ni­ko­no­vas BNS sa­kė, kad bend­ro­vė dir­ba sta­bi­liai ir ple­čia pa­jė­gu­mus.

Pernai pradėtą plėtrą ketinama baigti 2020 metais, o investicijų dydis neatskleidžiamas. Plėtrą finansuoja pati bendrovė.

„Tas jau vyksta. Tai nėra labai greita plėtra. Procesas vyksta. Plėsimės dvigubai. Dalį linijos praplėtėme, liko procesą užbaigti“, – tvirtino A. Nikonovas.

Anot jo, Vyriausybės sprendimas neprivatizuoti įmonės sumažino neapibrėžtumą dėl jos veiklos ateityje.

„Daug klientų baiminosi sudaryti sutartis su mumis, nes nežinojo, ar sugebėsime jas įvykdyti“, – teigė A. Nikonovas.

Vyriausybė trečiadienį atsisakė ketinimų privatizuoti Giraitės ginkluotės gamyklą ir jos akcijas iš Turto banko perdavė Finansų ministerijai. A. Nikonovas teigė, kad tai daugiau formalumas ir įtakos įmonės veiklai neturės.

Vyriausybė į privatizavimo objektų sąrašą ginkluotės gamyklą įtraukė 2015 metų vasarį. Turto bankas du kartus skelbė jos privatizavimo konkursus, tačiau 2016-ųjų birželį Seimui įtraukus bendrovę į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą, procesas buvo sustabdytas.

Gamyklos valdybos pirmininkas, Turto banko Finansinio turto ir pardavimų departamento direktorius Benitas Jonikas BNS sakė, jog akcijų perdavimas Finansų ministerijai pokyčių įmonėje neatneš – jo nuomone, ministerija tikriausiai pakeis įmonės valdybą.

Nuo 2006 metų daugiau nei 90 proc. produkcijos įmonė parduoda NATO ir kitų šalių karinėms pajėgoms, specialiosioms struktūroms ir kitoms institucijoms. Pernai bendrovė pagamino maždaug 24 mln. vienetų įvairaus kalibro šovinių, 2016 metais – 19 mln. Pasak bendrovės vadovo, gamykla jau pasiekė pajėgumų limitą.

Bendrovė pernai gavo 6,899 mln. eurų pajamų – 19,5 proc. daugiau nei 2016 metais (5,773 mln. eurų), jos grynasis pelnas augo 2,3 karto iki 406 tūkst. eurų.

2000 metais įkurta gamykla veikia Kauno rajone, Vijūkuose.