Ginklų fondo pertvarka: monopoliui gresia išnykimas
Vy­riau­sy­bė po­sė­dy­je pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) par­eng­tai Gink­lų fon­do pert­var­kai. Jei pa­kei­ti­mams pri­tars ir Sei­mas, ne­liks vals­ty­bės mo­no­po­lio pre­kiau­jant trum­pai­siais gink­lais.

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos bei lydimieji teisės aktai, pasak vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, atvers galimybes trumpaisiais ginklais prekiauti visose ginklų parduotuvėse. Iki šiol pistoletais ir kitais negalingais (B, C kategorijų) šaunamaisiais ginklais galėjo prekiauti tik valstybės valdomas Ginklų fondas, rašoma pranešime spaudai.

„Šiandien privačioje parduotuvėje galima įsigyti triskart galingesnius, beveik taikliojo šaulio ginklus, tačiau pistoletą savigynai galima gauti vienintelėje parduotuvėje Lietuvoje ir ji valdoma valstybės. Taip neturėtų būti“, – sakė vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Be komercinės prekybos ginklais, Ginklų fondas centralizuotai perka ginklus policijai, pasieniečiams, Viešojo saugumo tarnybai ir kitoms VRM įstaigoms. Taip pat utilizuoja konfiskuotus šaudmenis bei ginklus.

Šias funkcijas numatoma deleguoti departamentui prie VRM.

Įstatymo pakeitimams dar turi pritarti Seimas.