Estijoje per 200 atsargos karių pašaukti į iš anksto neskelbtas pratybas
Es­ti­jos gy­ny­bos pa­jė­gos ket­vir­ta­die­nį pa­šau­kė 223 at­sar­gos ka­rius į iš anks­to ne­skelb­tas pra­ty­bas „O­kas“, vyk­sian­čias tuo pa­čiu me­tu, kaip ir di­de­lio mas­to ma­nev­rai „Siil“, ren­gia­mi kar­tu su NA­TO są­jun­gi­nin­kais. Į šiuos pa­pil­do­mus mo­ky­mus pa­kvies­ti 92-osios di­vi­zi­jos oro erd­vės ste­bė­se­nos da­li­nio at­sar­gos ka­riai, nu­ro­dė vy­riau­sy­bės at­sto­vas spau­dai.

Pašaukti atsargos kariai ketvirtadienį privalo prisistatyti į Emerio oro pajėgų bazę. Šios pratybos vyks iki sekmadienio.

Vyriausybė nurodė, kad atsargos karių papildomi mokymai šalyje rengiami jau trečiąjį kartą ir kad šiuo metu jokios „tiesioginės grėsmės Estijai nėra“.

Nuo trečiadienio Estijoje taip pat vyksta karinės pratybos „Siil“ („Ežys“). Šiuose mokymuose iki gegužės 14 dienos dalyvaus daugiau kaip 15 tūkst. Estijos karių, „Kaitseliit“ savanorių ir gelbėtojų, taip pat apie 2 tūkst. karių iš NATO šalių ir Aljanso valstybių partnerių – Jungtinės Karalystės, JAV, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Latvijos, Lietuvos, Belgijos, Kanados, Suomijos, Švedijos, Gruzijos, Ukrainos ir Airijos.

Bus atsiųsta 20 orlaivių, įskaitant britų sraigtasparnius „Lynx Wildcat AH1“, amerikiečių sraigtasparnius „UH-60 Black Hawk“, prancūzų naikintuvus „Mirage 2000“ ir lenkų smogiamuosius lėktuvus „Su-22“. Be to, pratybose dalyvaus sraigtasparnių „R-44 Robinson“ ir Estijos mokomųjų reaktyvinių lėktuvų „L-39“.

Pratybas prižiūrės 31 stebėtojas iš 15 valstybių ir NATO, įskaitant Aljanso pajėgų Europoje vado atstovus.