Estijoje karinėse pratybose „Siil“ gegužę dalyvaus sąjungininkai iš 15 valstybių
Es­ti­jo­je vyk­sian­čio­se di­de­lio mas­to ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se „Siil 2018“ („E­žys 2018“) da­ly­vaus maž­daug 2 tūkst. są­jun­gi­nin­kų iš 15 vals­ty­bių, penk­ta­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai BNS pra­ne­šė su­ka­rin­tos sa­va­no­rių or­ga­ni­za­ci­jos „Kait­se­liit“ at­sto­vas.

Šių metų gegužės 2–14 dienomis įvyksiančios pratybos „Siil 2018“ bus didžiausio masto kariniai manevrai per visą Estijos istoriją. Jose dalyvaus daugiau 15 tūkst. karinių pajėgų, „Kaitseliit“ savanorių, policijos ir gelbėtojų pajėgų narių, taip pat sąjungininkai ir partneriai iš 15 šalių. Pratybos vyks Estijos pietryčiuose ir kituose šalies regionuose bei šiaurės Latvijoje.

Kariniuose manevruose dalyvaus sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos, JAV, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos, Latvijos, Lietuvos, Belgijos, Kanados, Suomijos, Švedijos, Gruzijos, Ukrainos ir Airijos.

Latvija į pratybas siunčia pėstininkų kuopą, Kanada – skaičiumi kuopai prilygstančias pajėgas, Lietuva – mechanizuotų pėstininkų kuopą, JAV – jūrų pėstininkų kuopą ir nacionalinės gvardijos kibernetinį padalinį ir penkis sraigtasparnius UH-60 „Black Hawk“.

Pratybose taip pat dalyvaus du Prancūzijos oro pajėgų naikintuvai „Mirage200“, dislokuoti Emario aerodrome, Estijoje.

Kariniai mokymai vyks dviem etapais. Pirmajame, kuris truks iki gegužės 6 dienos, bus formuojami bendri „Kaitseliit“ pajėgų ir gynybos pajėgų padaliniai, vyks jų kovinis pasirengimas.

Lengvieji pėstininkai ir teisėtvarkos apsaugos pajėgos derins veiksmus su policijos ir pasienio apsaugos pajėgomis, vykdydami vidaus saugumo užtikrinimo užduotis, taip pat kartu su moterų organizacija „Naiskodukaitse“ mokydamiesi vykdyti gyventojų evakuaciją.

Pajūryje ir salose bus imituojamos pakrantės saugumo užtikrinimo operacijos.

Per antrąjį etapą gegužės 7–13 dienomis vyks kovinės pratybos, kurios planuojamos Veru, Pelvos ir Valgos apskrityse bei Šiaurės Latvijoje. Antroji pėstininkų brigada mokysis derinti veiksmus su sąjungininkų pajėgomis, imituodama kovinius veiksmus prieš Pirmąją pėstininkų brigadą ir NATO pajėgų padalinį.