Estija rado būdą kovoti su „šauktiniais-verktiniais“
Es­ti­jo­je ka­ri­nės tar­ny­bos ven­gian­tiems as­me­nims siū­lo­ma su­stab­dy­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, me­džio­to­jo ar­ba žve­jo kor­te­lės ga­lio­ji­mą – to­kias įsta­ty­mo pa­tai­sas ket­vir­ta­die­nį po­sė­dy­je svars­tys vy­riau­sy­bė.

Vyriausybės spaudos tarnyba naujienų agentūrai BNS nurodė, kad ketvirtadienio posėdyje turi būti aptartos Gynybos ministerijos pasiūlytos tarnybos pajėgose įstatymo pataisos ir virtinė kitų su tuo susijusių teisės aktų, kurie suteiks galimybę įvesti tarnybos vengiančių žmonių teisių ir leidimų apribojimus.

Pagal siūlomas pataisas, gynybinės pajėgos ir Gynybos išteklių departamentas gali gauti teisę taikyti tokiems asmenims sankcijas: prašyti teismo sustabdyti transporto priemonių, mažųjų laivų ir vandens motociklų vairuotojo pažymėjimų galiojimą. Be to, gali būti siekiama sustabdyti leidimo turėti ginklą, žvejo ir medžiotojo kortelių galiojimą arba išdavimą.

Siūlomi pakeitimai turėtų įsigalioti 2019 metų sausio 1 dieną.