ES saugumo komisaras teigia, kad Rusijos propaganda prilygsta kariniam ginklui
Eu­ro­pos Są­jun­gos sau­gu­mo ko­mi­sa­ras Ju­lia­nas Kin­gas tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja lai­ko­si stra­te­gi­jos, ku­ria sie­kia įvai­riais ka­na­lais ir dau­gy­be kal­bų pla­tin­ti klai­din­gą in­for­ma­ci­ją.

„Rusijos valdžia nesikuklina dėl šios dezinformacijos kampanijos tikslų ir tokio pobūdžio veiklos. Kai kuriuose rusų kariškių sluoksniuose bei kai kurių rusų generolų lūpomis ji kalba apie melagingų duomenų platinimą ir destabilizuojančią propagandą kaip apie teisėtą instrumentą. O šiais laikais informacija – tam tikras naujas karinis ginklas“, – trečiadienį Strasbūre per debatus apie „Rusijos propagandos“ įtaką Bendrijai sakė ES saugumo komisaras.

J. Kingo teigimu, „šios dezinformacijos kampanijos tikslas – priversti žmones tikėti, kad dezinformacija nusipelno pasitikėjimo ir yra paremta faktais“.

„Kai susipažįsti su apklausų (rezultatais), daugybė žmonių sutinka su dezinformacija, kurią platina Rusija ir Kremlius, ir, deja, galime padaryti išvadą, kad Rusijos dezinformacija iš tiesų gali labai gerai funkcionuoti. Štai kodėl turime padvigubinti savo pastangas ir sunaikinti šią propagandą“, – pridūrė jis.

Pasak jo, Europos Komisija itin daug dėmesio skiria Europos išorės veiksmų tarnybos Rytų strateginės komunikacijos padalinio („East StratCom“) veiklai.

„Reikia kovoti su šita dezinformacija, ypač – ryčiau ES esančiose šalyse. Reikia garantuoti geriausią komunikaciją, susijusią su Europos politika kaimyninių šalių ir valstybių, esančių į rytus nuo Europos Sąjungos, atžvilgiu. Reikia pagerinti aplinką, palankią Europos politikai šiose valstybėse, bei pagerinti Europos galimybes platinti informaciją ir reaguoti į tą dezinformacinę veiklą per oficialius kanalus“, – pareiškė J. Kingas.

Jo teigimu, „East StratCom“ padeda kovoti su melaginga informacija Rytų partnerystės šalims. Pavyzdžiui, tai buvo daroma vykstant dezinformacijos kampanijai, nukreiptai prieš minėtai ES programai priklausančių šalių viršūnių susitikimą.

J. Kingas taip pat sakė, kad ES atstovybės užsienyje privalo remti nepriklausomą žiniasklaidą. Eurokomisaras, be kita ko, paminėjo Briuselyje rusų kalba išleistą leidinį apie ES veiklą, skirtą rusų žurnalistams. „East StratCom“ taip pat kas savaitę leidžia naujienlaiškius, sakė jis.

„Konstatuojame, kad šios grupės darbas kiekvieną mėnesį pasiekia per 2 mln. žmonių“, – sakė J. Kingas. Jis taip pat pažymėjo, kad Europos Parlamento pasiūlymą stiprinti „East StratCom“ veiklą palaiko ir Europos Komisija.