Desanto išsilaipinimas prie Palangos
Įsi­vaiz­duo­ki­te, prieš­as užė­mė ar­ba ban­do užim­ti Lie­tu­vos pa­jū­rį ir izo­liuo­ti Lie­tu­vos pa­jė­gas, t.y. blo­kuo­ti NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­gal­bos at­ėji­mą jū­ros ke­liu. No­rint pe­rim­ti ini­cia­ty­vą JAV va­do­vau­ja­mas NA­TO ša­lių lai­vy­nas su­ge­ba pe­rim­ti bent da­li­nę Bal­ti­jos jū­ros kon­tro­lę, o tai lei­džia pa­siųs­ti de­san­tą prie Lie­tu­vos kran­tų. Jis įsit­vir­ti­na ir už­ti­kri­na ki­tų pa­jė­gų pa­te­ki­mą į Lie­tu­vą.

Galima spėti, kad būtent toks ar panašus scenarijus repetuojamas pirmadienį, netoli Palangos esančiame Nemirsetos paplūdimyje. Tai parodomoji didžiausių NATO pratybų „Baltops 2018“ Baltijos jūroje dalis, kurią transliuojame tiesiogiai:

Tai amfibijų operacija, kurios metu maždaug 1 km paplūdimio atkarpoje išsilaipins sąjungininkų pėstininkai. Prieš tai sąjungininkų laivai, apjuosę desanto laivus, užtikrins visišką oro ir jūros kontrolę, kad desantas galėtų saugiai pasiekti sausumą.

Lenkų laivas „OPR Krakow“ išleis amerikiečių jūrų pėstininkų desantą, o iš JAV laivo „USS Oak Hill“ desantuosis rumunų pajėgas. Taip bandoma integruoti skirtingų NATO šalių pajėgas ir užtikrinti jų efektyvų bendradarbiavimą.

Pasak JAV kariškių, visos „Baltops 2018“ pratybos buvo sudarytos atsižvelgiant į šalių dalyvių pageidautinus scenarijus. Viso pratybų planavimas truko pusė metų.

„Pratybos apims labai platų veiksmų jūroje spektrą: kova su povandeniniais laivais, kova jūroje ir sausumoje, priešlėktuvinė gynyba, išminavimas. T.y. bet koks atvejis, kuris gali nutikti ginant Baltijos regioną“, – penktadienį spaudos konferencijoje kalbėjo pratyboms vadovaujanti JAV VI laivyno vadė vice-admirolė Lisa Franchetti.

Iš viso „Baltops 2018“, kurios vyks iki birželio 15-osios, 43 laivai, 60 lėktuvų, 5 tūkstančiai karių iš 22 šalių. Pratybų metu numatoma ne tik surengti desantavimo operaciją, bet ir imituoti avariją patyrusio povandeninio laivo bei numušto lėktuvo ekipažų gelbėjimą. Galutinėje pratybų fazėje pajėgos bus padalinamos į raudonuosius ir mėlynuosius, kurie kovos tarpusavyje.

„Baltops 2018“ vyks ne tik Lietuvos pajūryje, bet ir Danijos, Švedijos ir Lenkijos vandenyse. Pratybas organizuoja NATO smogiamosios ir palaikymo pajėgos (angl. Naval Striking and Support Forces NATO) ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinis jūrų laivynas. Dalyvauja NATO ir Šiaurės Europos valstybių karinės pajėgos. Visos pratybos bus valdomos iš JAV laivo-štabavietės „Mount Whitney“.

„Manau, kad svarbiausias šių pratybų tikslas – bendradarbiavimas, vienas kito pažinimas, santykių, draugystės užmezgimas“, – penktadienį teigė vice-admirolė.

Lietuvai pratybose atstovauja du Karinių jūros pajėgų laivai – „Kuršis“ (M54) ir „Žemaitis“ (P11), taip pat Povandeninių veiksmų komanda ir Karinių jūrų pajėgų karininkai, kurie užduotis vykdys pratybų štabe.

„Lietuvai – tai patikrinimas, kaip mes pasiruošę priimti sąjungininkus, kiek pajėgus mūsų uostas ir karinės pajėgos tą atlikti“, – toje pačioje spaudos konferencijoje sakė Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Jis ir prezidentė Dalia Grybauskatė bei daug aukštų kitų Lietuvos ir užsienio pareigūnų stebi pirmadienį parodomąją desanto operaciją netoli Palangos. Prezidentę Vokietijos karinis sraigtasparnis atskraidino į laivą-štabavietę „Mount-Whitney“.