Britų gaji tradicija išlaikyta ir tankuose
Tan­kas – vie­nas iš šiuo­lai­ki­nės ka­ry­bos sim­bo­lių. Pir­mą kar­tą tan­kai pa­si­ro­dė Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ir nuo to lai­ko yra vie­ni iš pa­grin­di­nių sau­su­mos gink­lų. Įgu­la ankš­ta­me tan­ko vi­du­je pra­lei­džia iš­ti­sas va­lan­das, to­dėl daug kam įdo­mu – ar vi­du­je bū­na įreng­ti tua­le­tai? O ar tie­sa, kad bri­tų tan­kai tu­ri vir­du­lius ar­ba­tai ruo­šti?

Tankų įgulos negali pasigirti labai patogia darbo vieta. Ir tai yra suprantama – tankas yra ginklas, jo įgulai neturi būti labai patogu, nes pats karas nėra patogus. Tačiau tinkama darbo vieta gali padėti susikoncentruoti į veiksmus, o paprastų fiziologinių poreikių patenkinimas gali išmušti iš vėžių. Tai ar tankuose būna tualetai?

Kariams tankų viduje tenka praleisti valandų valandas, tačiau tualetų juose įprastai nebūna. Jiems tiesiog nėra vietos. Nepakaktų vietos nei pačiam klozetui ar panašiam įtaisui, nei vamzdžiams, nei atliekų surinkimo įrangai. Žinoma, tankų kūrėjai tam net neskiria daug dėmesio, nes tankas tai ne koks namelis ant ratų (vikšrų). Todėl jei tik įmanoma, kariai išlipa iš tanko ir savo poreikius patenkina lauke. Tai galima atlikti tik saugiose zonose, kur kariai ir taip veržiasi išlipti įkvėpti gryno oro. Visais kitais atvejais tenka pasitelkti kūrybiškumą – tuščius butelius ir amunicijos dėžes. Daugelis buvusių tankistų turi siaubo istorijų apie tai, kaip kuriam nors įgulos nariui sustreikavo virškinimas ir kaip tai, kas įvyko po to, gerokai apsunkino gyvenimą visai įgulai.

O kaip dėl to internete dažnai minimo britų virdulio? Britai yra gerai žinomi dėl pomėgio gerti arbatą, todėl tankuose įrengiami virduliai skamba kaip prastas juokelis, sukurtas pašiepti stereotipus. Tačiau tai tiesa. Pirmą kartą vandens virdulys į britišką „Centurion“ tanką buvo sumontuotas dar Antrojo pasaulinio karo metais. Prieš tai kariai arbatą virdavosi naudodami improvizuotas benzinines virykles. Elektriniai virduliai yra labai patikimi, lengvai prižiūrimi ir kariams nesuteikia papildomų rūpesčių. Nuo „Centurion“ laikų, jie montuojami visuose tankuose ir kai kuriuose šarvuočiuose bei sunkvežimiuose.

Šie nerūdijančio plieno virduliai naudojami ne tik arbatai, bet ir karštam maistui gaminti. Britų kariai virdulį dažnai vadina „svarbiausiu įrenginių britų šarvuotose mašinose“. Virduliai tankuose nėra dažni kitose šalyse (kur arbata nėra tokia populiari), tačiau britų šarvuotose mašinose jie teikia taip reikalingą psichologinę paramą.