Baltijos šalių oro policijos misiją Lietuvoje perėmė Danija
Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų (JAV) ka­ri­nių oro pa­jė­gų pir­ma­die­nį pe­rė­mė Da­ni­jos kon­tin­gen­tas.

Danai keturis mėnesius misiją iš Šiaulių vykdys su keturiais naikintuvais „F-16“. Tai yra jau šeštoji Danijos karių rotacija aviacijos bazėje Šiauliuose.

Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas padėkojo amerikiečių kariams už jų indėlį, pasikeitimo ceremonijoje taip pat dalyvavo NATO Jungtinių oro operacijų centro vadas generolas majoras Thierry Dupont, Lietuvos karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas, Šiaulių miesto meras Artūras Vicockas.

Estijoje esančioje Amario bazėje čia misiją vykdžiusius danus keičia italai su naikintuvais „Eurofighter“.

NATO Baltijos šalių oro policijos misiją vykdo nuo 2004 metų, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso narėmis. Įvairios NATO šalys savo pajėgumus šiai misijai rotuoja kas keturis mėnesius.