Arkadijus Babčenka: stiprinti gynybą – geriausias Lietuvos sprendimas
Penk­ta­ja­me „Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­me“ da­ly­vau­jan­tis ka­ro žur­na­lis­tas ir pub­li­cis­tas Ar­ka­di­jus Bab­čen­ka LŽ tei­gė, kad Bal­ti­jos ša­lių ir Len­ki­jos pa­stan­gos stip­rin­ti gy­ny­bą bu­vo la­bai tei­sin­gas, nors ir kiek pa­vė­luo­tas spren­di­mas. Tuo pat me­tu žur­na­lis­tas įspė­ja ne­pa­mirš­ti, kad mi­li­jo­nai ru­sų ga­li mir­ti už Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną bet ku­rio­je ša­ly­je, kur tik juos pa­siųs­tų – jų nuo­mo­nės nie­kas ne­klaus.

Garsus karo žurnalistas forume teigė, kad visos Vladimiro Putino įvestos karinės naujovė, kaip žalieji žmogeliukai, neva privačios karinės kompanijos ir įvairiausio plauko tik prezidentui pavaldžios karinės formuotės, kaip „Rosgvardija“, puikiai įsipaišo į Vladimiro Putino valdžios sistemą, nes stiprina svarbiausią jo valdžios ramstį – „durtuvus“, nesvarbu kieno rankose jie būtų, svarbu, kad tarnautų jam asmeniškai.

Jie miršta už Putiną Ukrainoje, miršta Sirijoje, mirs ir Lietuvoje.

„Pasikliauti vien konkrečiomis jėgos struktūromis buvo Viktoro Janukovyčiaus klaida. Putinas ne kvailas, jis šios klaidos nekartojo“, – teigė LŽ pašnekovas.

Žurnalisto nuomone, be reikalo brėžiamos skiriamosios linijos tarp „ichtamnetų“, kariaujančių Ukrainoje ir „samdinių“ Sirijoje. „Rusijoje nėra jokių privačių karinių kompanijų, nes to nenumato Rusijos įstatymai. Visuose Putino karuose kaunasi rusų kareiviai, apjungti į nereguliarius karinius darinius“, – sakė karo žurnalistas.

Arkadijus Babčenka taip pat pažymėjo, kad klysta tie, kurie kalba vien apie Vladimiro Putino režimo nusikaltimus: „Hitlerio režimas buvo atsakingas už Antrąjį Pasaulinį karą, o už tai, kas vyksta Ukrainoje ir Sirijoje atsakingas ne režimas, o Rusija“. Anot žurnalisto, Rusijoje neegzistuoja tokie reiškiniai, kaip nacija arba tauta, nes daugumas šalies gyventojų šiuo metu konsoliduojasi aplink jų garbinamą „faraoną“.

„Jie miršta už Putiną Ukrainoje, miršta Sirijoje, mirs ir Lietuvoje“, – teigė Arkadijus Babčenka, pats dalyvavęs kare Čečėnijoje. Iš šio konflikto jis prisiminė nutikimą, kai apšaudymo metu šalia jo gulėjęs kareivis iš Smolensko šypsojosi, kad „kalnus pamatė“. Pasak LŽ pašnekovo, tai – daugybei rusų charakteringas mąstymas. Karas jiems – tiek išgyvenimo šaltinis, tiek galimybė „pasaulį pamatyti“.

LŽ paklaustas, kaip vertina Baltijos šalių pastangas stiprinti gynybą ir ar Maskva supranta, kad vienas svarbiausių šio proceso signalų – perspėjimas Kremliui, kad 1939 metai nepasikartos, Arkadijus Babčenka teigė, kad tai – „absoliučiai teisingas sprendimas ir Kremlius šį signalą veikiausiai supranta, tačiau neaišku, kokias iš to daro išvadas. Stiprinti gynybą Baltijos šalims ir Vakarams reikėjo daug anksčiau – galbūt būtų pavykę duoti Putinui per nagus 2014 metais“.

Arkadijus Babčenka abejoja, ar Vladimiras Putinas šiuo metu ryžtųsi naujam karui – jis ganėtinai įklimpęs Sirijoje ir Ukrainoje. Tačiau visiškai atmesti tokios galimybės negalima, o jei taip atsitiktų – kito taikinio nuspėti beveik neįmanoma. „Tai gali būti ir Kazachstanas, ir didesnių Ukrainos teritorijų užgrobimas, ir Baltarusija, ir Baltijos šalys“, – teigė žurnalistas.