Ar karinių sraigtasparnių pilotai gali katapultuotis?
To­kią si­tua­ci­ją esa­me ma­tę ne vie­na­me fil­me. Nai­kin­tu­vo pi­lo­tas su­vo­kia, kad yra jo lėk­tu­vas to­liau skris­ti ne­ga­li, to­dėl dar pa­sis­ten­gia jį nu­kreip­ti to­liau nuo žmo­nių ir pa­trau­kia ka­ta­pul­tos ran­ke­ną. Ma­žas ra­ke­ti­nis va­rik­lis iš­šau­na vi­są pi­lo­to sė­dy­nę aukš­tai virš kren­tan­čio lėk­tu­vo ir pi­lo­tas sau­giai nu­si­lei­džia po par­ašiu­to ku­po­lu. Ar to­kią ga­li­my­bę tu­ri sraig­tas­par­nių pi­lo­tai? Juk ir jiems ji ti­krai pra­vers­tų.

Tikriausiai iš karto atsakėte, kad sraigtasparnių pilotai katapultuotis negali. Ir tai daugeliu atvejų yra tiesa. Tačiau sraigtasparnių pilotų katapultavimo sistemos egzistuoja. Štai rusų „Kamov Ka-50“ serijos sraigtasparniai turi katapultas, kurios būtų naudojamos, jei sraigtasparnis būtų pamuštas. Žinoma, pirmiausia nedideli sprogstamieji užtaisai į šalį nušaudytų abiejų sraigtų mentis, o tik tuomet į viršų būtų išmesti pilotai.

Panaši sistema buvo bandoma ir amerikiečių eskperimentiniame sraigtasparnyje „Sikorsky S-72 X-wing“. Tai buvo sraigtasparnio ir lėktuvo hibridas, galintis nusileisti ir kilti vertikaliai, o skrydžio metu naudojantis įprastus sparnus. Pilotai taip pat galėjo evakuotis katapultomis, tačiau prieš tai buvo pašalinamos sraigto mentys. Šis sraigtasparnis toli nepasistūmėjo.

„Sikorsky S-72 X-wing“ buvo lėktuvo ir sraigtasparnio hibridas

„Sikorsky S-72“ nepavyko dėl kitų priežasčių – mechanizmas buvo per daug sudėtingas ir neveikė taip gerai, kaip buvo tikėtasi. Tačiau katapultavimo sistema iš tikrųjų veikė gana gerai. Bent jau bandymai parodė, kad ji tikrai veiktų ir savo darbą atliktų – pilotai galėtų saugiai nusileisti parašiutais.

Egzistuoja ir dar keli patentai, kuriuose vaizduojamas sraigtasparnio pilotų katapultavimas į šoną ar net žemyn. Taip pat egzistuoja ir sistemų, kurios gali parašiutu nuleisti visą pilotų kabiną. Tai kodėl jos nepaplito plačiau?

Sraigtasparniai yra sukurti taip, kad galėtų nusileisti beveik bet kur – jiems nereikia daug vietos. Taigi, sugedusio sraigtasparnio pilotai dar turi galimybę nusileisti avariniu būdu. Tai, kad sraigtasparniai negali sklęsti yra tik mitas – jie sklendžia gana neblogai ir išlieka valdomi. Todėl jiems nusileisti kur kas lengviau nei lėktuvams.

Taip pat nereikėtų pamiršti, kad sraigtasparniai skraido kur kas žemiau nei lėktuvai. Katapultavimasis į šoną ar žemyn tiesiog nėra gera išeitis. Toks mechanizmas daug sveria, o naudos iš jo mažai, jei pasinaudoti galima tik esant tinkamame aukštyje. Vienintelė tinkama išeitis – katapultavimasis į viršų, tačiau tuomet reikalingi sprogmenys sraigto menčių pašalinimui. Visa tai – tiesiog per daug pavojinga ir sudėtinga.

Taigi, sraigtasparniai gali turėti katapultas – jos jau egzistuoja. Tiesiog jos montuojamos retai, nes trūkumai (didelis svoris, kaina, pavojingumas, mechanizmo sudėtingumas ir priežiūra) nusveria privalumus, o vietą sraigtasparniui nusileisti lengviau rasti nei lėktuvui.