Akredituotas naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai
Bir­že­lio 19 d. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je su­reng­tos nau­jo­jo Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų gy­ny­bos at­ašė Lie­tu­vai pul­ki­nin­ko lei­te­nan­to Ro­bert A. Mcvey akre­di­ta­vi­mo ir at­sis­vei­ki­ni­mo su tar­ny­bą bai­gu­siu JAV gy­ny­bos at­ašė pul­ki­nin­ku Jeff­rey L. Jen­net­te ce­re­mo­ni­jos.

Kadenciją baigusiam plk. J. L. Jennette krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza padėkojo už puikų darbą jau antrą kartą einant gynybos atašė Lietuvai pareigas, ypač stiprinant dvišalį bendradarbiavimą ir užtikrinant sklandžią JAV vadovaujamų pratybų „Saber Strike 2018“ (liet. „Kardo kirtis“) ir BALTOPS eigą Lietuvoje, rašoma pranešime spaudai.

„Tarptautinės pratybos Baltijos regione, Lenkijoje ne tik sustiprino šalių karinių pajėgų sąveiką ir pasirengimą ties rytinėmis NATO sienomis, bet ir pademonstravo NATO gebėjimą operatyviai reaguoti krizinėse situacijose, ypač atsižvelgiant į kintančią geopolitinę situaciją“, – pabrėžė viceministras E. Kerza.

Akreditacijos ceremonijoje taip pat dalyvavo JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall, JAV ambasados, krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės atstovai.

Naujasis JAV gynybos atašė Lietuvai plk. ltn. R. A. Mcvey yra baigęs Loyola universitetą Čikagoje, Jungtinių pajėgų koledžą, studijavęs Generalinio štabo koledže. Jis tarnavo įvairiuose JAV kariuomenės padaliniuose, yra dalyvavęs misijoje Irake. Prieš paskyrimą į gynybos atašė Lietuvai pareigas plk. ltn. R. A. Mcvey dirbo JAV ambasadoje Latvijoje.

JAV gynybos atašė Lietuvai plk. ltn. R. A. Mcvey reziduos Vilniuje.