Aerodromus trauks į nacionaliam saugumui svarbių objektų sąrašą
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti na­cio­na­li­niam sau­gu­mui svar­bių ae­rod­ro­mų są­ra­šą. Į jį įra­šy­ti 17 vals­ty­bei ar sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių ci­vi­li­nių ae­rod­ro­mų.

Jei Vyriausybės sprendimas bus teigiamas, tokiais aerodromais bus pripažinti Kyviškių ir Paluknio, Pociūnų, Klaipėdos ir Kartenos, taip pat Akmenės ir Šeduvos, Panevėžio, Biržų ir Rokiškio ir kiti aerodromai.

Susisiekimo ministerija nurodo, kad šiems objektams galėtų būti taikomi fizinės apsaugos reikalavimai, kaip numato nuo kovo 1 dienos galiojantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas.

Jame kaip strateginė infrastruktūra, be kita ko, nurodomi tarptautiniuose Vilniaus, Kauno, Palangos oro uostuose ir tarptautiniame Šiaulių kariniame oro uoste esantys aerodromai, taip pat Jonavos (Rukloje), Kazlų Rudos, Pajuosčio, S. Dariaus ir S. Girėno bei Šilutės aerodromai.