10 000 karių pasiruošę spręsti netikėtas krizes
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis ket­vir­ta­die­nį Lon­do­ne pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl Jung­ti­nių eks­pe­di­ci­nių pa­jė­gų kū­ri­mo. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) va­do­vau­ja­mos pa­jė­gos su­si­dės iš de­vy­nių NA­TO ir par­tne­rių ša­lių ka­rių.

„Tai reiškia, jog 10 000 karių iš devynių valstybių jau šiandien yra pasirengę dislokacijai bet kuriuo metu, jei reiktų spręsti netikėtas krizines situacijas“, – feisbuke parašė R. Karoblis.

„Susitarimas žymi pajėgų sukūrimo pabaigą ir pilną jų parengtį“, – pridūrė jis.

Anot Krašto apsaugos ministerijos, pajėgos vadovausis NATO standartais ir procedūromis, galės papildyti kitas tarptautines aukštos parengties pajėgas ir remti Jungtinių Tautų, NATO ar Europos Sąjungos veiksmus.

„Šios pajėgos – tai dar viena atgrasymo ir gynybos priemonė. Taip pat – Lietuvos, viso regiono saugumo didinimo ir Europos karinių pajėgumų stiprinimo priemonė. Tokie greito reagavimo padaliniai itin reikalingi šiandieninėje saugumo situacijoje. Be to, tai puiki galimybė Lietuvos kariams tobulinti įgūdžius su JK kariais“, – sakė R. Karoblis.

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo ketinimų protokolą tuometis Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė 2014 metais.

R. Karoblis Londone taip pat susitiks su Jungtinės Karalystės gynybos sekretoriumi Gavinu Alexanderiu Williamsonu.

Ministrai ketina aptarti artėjantį NATO viršūnių susitikimą, dvišalį Lietuvos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimą, naujas iniciatyvas.