Zoologijos sodo gelbėjimo planas
Teis­mui ne­tei­sė­to­mis pri­pa­ži­nus Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­do re­kons­truk­ci­jos pir­ki­mo są­ly­gas, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja svars­to šį pir­ki­mą pe­rim­ti.

„Šaukiu skubų posėdį pasitarti, kokie mūsų veiksmai toliau. (...) Akivaizdu, kad buvo padarytos klaidos. Bandysime spręsti, ką daryti toliau. Vienas iš galimų sprendimų, kad Aplinkos ministerija įgyvendins pirkimą, o nupirktus darbus perduos vykdyti Zoologijos sodui“, – BNS antradienį sakė aplinkos viceministras Martynas Norbutas.

Jo teigimu, šio pirkimo įvykdymas yra prioritetinis darbas ir Zoologijos sodo vadovybei buvo nurodyta sutelkti visas pajėgas, kad konkursas įvyktų.

M. Norbuto teigimu, teismo netinkamu pripažintas pirkimas bus nutrauktas, o teismo sprendimo skųsti neplanuojama, nes tai tik dar labiau užvilkintų procesą.

Kauno apygardos teismas pirmadienį priėmė sprendimą Lietuvos zoologijos sodo paskelbto viešojo pirkimo procedūras nutraukti.

Kaip pranešė teismas, vykdyto pastatų ir voljerų projektavimo bei statybos darbų konkurso kai kurios sąlygos pripažintos neteisėtomis, nes, teismo vertinimu, pirkimo sąlygos nebuvo aiškios, tikslios, nepakankamai skaidrios, sudarančios galimybę perkančiajai organizacijai subjektyviai vertinti tiekėjų pateiktus pasiūlymus.

Zoologijos sodo rekonstrukcijos darbų vertė siekia 11 mln. eurų.