Živilės Pinskuvienės piniginė paplonės 22 tūkst. eurų
Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad Šir­vin­tų ra­jo­no me­rė Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė tu­ri kom­pen­suo­ti ža­lą vie­tos gy­dy­mo įstai­gai, iš ku­rios ji ne­tei­sė­tai at­lei­do vy­riau­sią­ją gy­dy­to­ją.

Iš Ž. Pinskuvienės priteista daugiau nei 22 tūkst. eurų.

Ž. Pinskuvienė 2016 metų vasarį iš pareigų atleido Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyriausiąją gydytoją Nijolę Dimšienę. Medikės atleidimas pripažintas neteisėtu, jai priteista per 22 tūkst. eurų.

Šiuos pinigus viešąjį interesą ginanti Vilniaus apygardos prokuratūra prašo gydymo įstaigai dabar priteisti iš Ž. Pinskuvienės asmeniškai.

Pasak prokurorų, žalą Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras patyrė žalos išmokėdamas didelę sumą dėl teismų neteisėtu pripažinto merės potvarkio.

Teismo sprendimas nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.