Žaliojo tilto skulptūras siūlo nuomoti per aukcioną
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas ne­su­tin­ka, kad sos­ti­nės Ža­lio­jo til­to skulp­tū­ros bū­tų Grū­to par­ko „biz­niui“ plės­ti. Po­li­ti­kas siū­lo skelb­ti vie­šą auk­cio­ną skulp­tū­rų nuo­mai.

V. Benkunskas teigė, kad trečiadienį Vilniaus miesto taryba turėjo priimti sprendimą, ką daryti su beveik prieš trejus metus nukeltomis Žaliojo tilto skulptūromis, tačiau šio klausimo nesvarstė.

„O siūlymas (turėjo būti) toks – perduoti skulptūras Lietuvos dailės muziejui. Atrodytų viskas gerai – Dailės muziejus perims, suras vietą ir būdą, kaip šias skulptūras tinkamai eksponuoti, įprasminant ir parodant, ką sovietmečiu politinė propaganda darė su menu. Bet... – socialiniame tinkle mintimis dalijosi V. Benkunskas. – Dailės muziejus turi tokią sutartėlę su Grūto parku, kuriam neatlygintinai perduoda visus sovietmečio šedevrus.

„Jaunajai kartai Grūte kuriamas šviesus pseudo pasaulis, kur šniceliai kainavo 2 kapeikas ir visi turėjo darbus“

Taigi, kaip atskleidė politikas, tokiu sprendimu savivaldybė tiesiog atiduotų „Druskininkų Malinauskams dar šiek tiek metalo jų bizniui plėtoti“. Jam tai neatrodo teisinga.

Vizija, kad „prie ruso nebuvo taip blogai“?

V. Benkunskas sutinka, kad Grūto parkas yra vieta, kurioje sukaupta didžioji dauguma sovietinės propagandos meno. „Tik bėda, kad Grūto parkas, jo koncepcija yra paremta išskirtinai nostalgijos kūrimu. Šlovinant ir garbinant „anuos laikus“. Ir jei vyresnės kartos lankytojai, gyvenę sovietmečiu, dar gali atskirti kas iš tikrųjų buvo „tais laikais“, tai jaunajai kartai Grūte kuriamas šviesus pseudo pasaulis, kur šniceliai kainavo 2 kapeikas ir visi turėjo darbus, gali atrodyti dviprasmiškai – gal tikrai nebuvo taip blogai prie tų rusų?“ – mano politikas.

V. Benkunskui akivaizdu, kad valstybės institucijos kadaise padarė klaidą, atiduodamos valdyti privačiam asmeniui Lietuvos okupacinės istorijos vizualiąją dalį, visiškai nenustatydama naudojimo ir eksponavimo turinio sąlygų. „Tai buvo klaida, bet kodėl Vilniaus miestas, XXI amžiaus moderni Lietuvos sostinė, turėtų dar labiau gilinti šią klaidą?“ – klausė jis.

Norėtų, kad turėtų prasmę

Todėl politikas siūlo skelbti viešą aukcioną skulptūrų nuomai, kuriame galėtų dalyvauti bet kuris Lietuvoje veikiantis muziejus ir kuris įsipareigotų eksponuoti šias skulptūras parodant ir atskleidžiant, kad sovietmečiu menas buvo išnaudojamas brutaliai politinei propagandai, o menininkai buvo verčiami ir prievartaujami kurti sovietinės valdžios siekiui mulkinti sovietinę visuomenę.

„Toks šių skulptūrų naujo eksponavimo etapas turėtų bent kažkokią prasmę“, – įsitikinęs V. Benkunskas.

Aukcione surinktas lėšas politikas siūlytų skirti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimu centro veiklai ir tyrinėjimams Vilniaus istorinėse vietose. „Juk kaip rodo paskutiniai atradimai Gedimino kalno aikštelėje veikti, yra dar daug ko“, – teigė V. Benkunskas.

Keturiš komunarų skulpūra Grūto parke. / wikipedia.org nuotrauka

Kovo mėnesį tarybai pritrūko vieno balso

Vilniaus meras Remigijus Šimašius Žaliojo tilto skulptūras nori perduoti Dailės muziejui, kuris, savo ruožtu, skolintų jas Grūto parkui kovo mėnesį pranešė BNS.

Sostinės taryba kovo pradžioje, antru balsavimu tik vieno balso persvara atmetė tokį administracijos parengtą siūlymą. Tuomet valdančiųjų socialdemokratų vadovas vicemeras Gintautas Paluckas tikino, kad administracijai bus pavesta rengti konkursą skulptūrų nuomai.

„Tarybos posėdyje sprendimo priėmimui pritrūko vieno balso. Todėl tikėtina, kad dėl šio klausimo balandį gali būti perbalsuota“, – BNS sakė Vilniaus mero patarėjas viešiesiems ryšiams Aleksandras Zubriakovas.

***

Keturios socialistinio realizmo idėjas atitinkančios skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivį, darbininkus, valstiečius ir studentus, ant tilto pastatytos 1952 ir nukeltos 2015-aisiais. Šiuo metu jas saugo savivaldybė. Kritikai teigė, kad sovietinės skulptūros Vilniaus centre žeidžia sovietų okupacijos aukas.