Žada, kad žydės sakuros Nemuno saloje
Šių me­tų ru­de­nį Ne­mu­no sa­lo­je Kau­ne bus at­so­din­tos sa­ku­ro­mis va­di­na­mos ja­po­niš­kos vyš­nios, iš jų spe­cia­lis­tai for­muos par­ką ar­ba alė­ją, pir­ma­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „Kau­no die­na“.

„Yra iniciatyva, kad Kaune atsirastų Japonijos draugystės parkas. Tai bus bendras Lietuvos ir Japonijos projektas kaip dovana miestui. 30 sakurų skiria projekto iniciatoriai – Japonijos sakurų asociacija, 10 medelių padovanos keli Japonijos miestai, su kuriais turime ryšį, ir dar 10 – įvairios organizacijos Kaune“, – sakė Kauno vicemeras Simonas Kairys.

Pasak jo, sakurų sodui kol kas neparinkta konkreti Nemuno salos vieta. Įvairūs specialistai ieško, kur japoniškos vyšnios pražystų geriausiai.

Sakuros Nemuno saloje pirmą kartą buvo pasodintos 2003 metais, tačiau praėjus kuriam laikui sunyko.