VRM apleistą bažnyčią skirs religinėms apeigoms ir socialiniams projektams
Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ra­min­to­jos baž­ny­čios pa­sta­tas Vil­niaus se­na­mies­ty­je bus nau­do­ja­mas re­li­gi­nės apei­goms, so­cia­li­niams pro­jek­tams ir vi­suo­me­ni­nei veik­lai, tai nu­ma­ty­ta Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ir Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos su­si­ta­ri­me.

Jį ketvirtadienį pasirašė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Sutarta, kad bažnyčioje bus įrengta koplyčia, kur ateityje galės vykti pamaldos.

„Savanorių jėgomis, mūsų sistemos pareigūnų, ministerijos darbuotojų pastangomis bažnyčia išvalyta, aptvarkyta. Artimiausiu metu ketiname trečiajame aukšte sutvarkyti langus, įrengti koplyčią, tad čia galės prasidėti pamaldos“, – sakė E. Misiūnas.

Vidaus reikalų ministerijos ir arkivyskupijos susitarimas pasirašytas dešimčiai metų.

Apleistą barokinę sostinės senamiestyje esančią Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią Vidaus reikalų ministerija iš Švietimo ir mokslo ministerijos perėmė 2017-ųjų rugpjūtį. Vidaus reikalų ministerija planuoja čia įsteigti dvasinės ir psichologinės pagalbos centrą pareigūnams bei gyventojams, pagalbos prekybos žmonėmis aukoms centrą.

Savičiaus gatvėje esanti barokinė Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią daug metų stovėjo apleista ir uždaryta. Pirmoji medinė koplyčia ar bažnyčia šioje vietoje, manoma, iškilo apie 1670 metus ir priklausė katalikiškam karmelitų ordinui, mūrinė pastatyta XVIII amžiaus viduryje. Įvairiais tarpsniais ji priklausė katalikams, stačiatikiams. Antrojo pasaulinio karo metu bažnyčios interjeras sunaikintas, ji buvo paversta sandėliu.