Visuomenininkai pasipiktinę: Vilniaus centre – architektūrinis akibrokštas
Pla­nuo­ja­mos ir jau pra­dė­tos nau­jos sta­ty­bos sos­ti­nės Cen­tre bei Se­na­mies­ty­je ke­lia ak­ty­vių vi­suo­me­nės vei­kė­jų pa­si­pik­ti­ni­mą. Pa­aiš­kė­jus, kaip ke­ti­na­ma užs­ta­ty­ti Šv. Pi­ly­po ir Jo­kū­bo baž­ny­čią, esan­čią ne­to­li Lu­kiš­kių aikš­tės, ko­vo 6-ąją prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ren­gia­mas pi­ke­tas.

Protesto akcijos organizatoriai – visuomeninių paminklosaugininkų įsteigtas Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis (APSS). Aiškinama, kad prie Kultūros ministerijos bus piketuojama prieš vykstančias daugiabučių namų statybas Misionierių ansamblyje ir planus viešbučiu užstatyti Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčią. „Misionierių ansamblis tėra tik pradžia, kuomet negrąžinamai bus pakeista Vilniaus panorama. Nemažesnis akibrokštas – tai, kaip ketinama užstatyti Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčią. Akivaizdu, kad tai nebus pabaiga, jeigu tokius projektus bus leista įgyvendinti, težiūrint siaurų finansinių interesų. Jeigu tylėsime, košmaras taps realybe“, – aiškina akcijos organizatoriai feisbuke.

Nurodoma, kad piketo tikslas – pareikalauti atsakomybės, kaip teigia APSS, dėl sistema tampančio Vilniaus tapatybei ypatingai svarbių ansamblių skaidymo ir užstatymo bei konkrečių veiksmų, kad šis neskaidriais metodais įteisintas vandalizmas būtų sustabdytas. Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jonsson ketinama įteikti rezoliuciją, kurioje bus išdėstyti visi piketo dalyvių reikalavimai.

Kaip rašė interneto portalas 15min.lt, buvusios Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje, greta bažnyčios, investicijų valdymo įmonė „Lords LB Asset Management“ planuoja statyti viešbutį su konferencijų centru ir biurų pastatą. Nors bendrovė oficialiai projektinių pasiūlymų dar neteikė, feisbuke pasklido projekto vizualizacija. Iš jos galima spręsti, kad pastatų komplekso fasade vyraus stiklas. Daug nepasitenkinimo sukėlusios statybos toliau vyks netoli buvusio Vilniaus misionierių vienuolyno. Nors Generalinė prokuratūra kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Misionierių vienuolyno statinių ansamblio specialųjį planą, atvėrusį galimybės sostinės senamiestyje, ant Išganytojo kalvos, statyti naujų būstų kompleksą, teismas jo nepanaikino.

Skelbta, kad bendrovė „Misionierių namai“ Subačiaus gatvėje iki 2019 metų pabaigos planuoja į atskirus namų korpusus, įrengiant 100 butų, rekonstruoti 1978 metais statytą ligoninę, o vietoje slėptuvės suformuoti viešąją erdvę. Taip pat ketinama rekonstruoti Vaikelio Jėzaus prieglaudos korpusą.