Vilniuje pernai apsilankė per milijoną turistų
Vil­niu­je per­nai ap­si­lan­kė 1,07 mi­li­jo­no tu­ris­tų – 3,7 proc. dau­giau nei 2016-ai­siais, tei­gia sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės vers­lo plė­tros ir tu­riz­mo agen­tū­ra „Go Vil­nius“, rem­da­ma­si Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis.

Praėjusiais metais Vilniuje daugiausiai viešėjo turistai iš Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir Latvijos.

Ypač dideliu turistų skaičiaus augimu išsiskyrė šventinis gruodžio mėnuo. Kalėdiniu laikotarpiu Vilniuje lankėsi 81,6 tūkstančių svečių, arba 8,5 proc. daugiau nei 2016 metais. Pernai gruodį į Vilnių atvyko dukart daugiau nei įprasta turistų iš Ispanijos, padaugėjo turistų iš Lenkijos (32 proc. daugiau) ir Vokietijos (21 proc. daugiau).

„Go Vilnius“ tikisi, kad užsienio keliautojų domėjimasis Vilniumi šiais metais augs dar sparčiau.