Vilniuje – Lietuvos tautinių bendrijų dienos minėjimas
Ge­gu­žės 21 d. (pir­ma­die­nį) Vil­niaus ro­tu­šė­je (Di­džio­ji g. 31) vyks Lie­tu­vos tau­ti­nių bend­ri­jų die­nos mi­nė­ji­mas. Pra­džia – 17.30 val. Mi­nė­ji­me da­ly­vaus Tau­ti­nių ma­žu­mų de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės di­rek­to­rė dr. Vi­da Mont­vy­dai­tė, Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Tau­ti­nių bend­ri­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Gun­ta Ro­ne, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vla­di­mi­ras Gra­žu­lis.

Pasižymėjusiems tautinių bendrijų nariams bus įteikti Tautinių mažumų departamento apdovanojimai, Vilniaus miesto mero padėkos raštai.

Renginio dalyviams koncertuos Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos (direktorė Laimutė Užkuraitienė), kuri šiais metais pažymi įkūrimo 70-metį, džiazo vokaliniai ansambliai „Mini Jazz“ ir „Fantastic“, vadovaujami mokytojos Giedrės Rimšaitės. 2016 m. pavasarį ansambliai dalyvavo Tarptautiname vokalistų konkurse Minske. „Mini Jazz“ vokalinis ansamblis pelnė 1 vietą, „Fantastic“ – 3 vietą.

Renginio metu bus pristatyta Tado Kazakevičiaus fotografijų paroda „Įvairi Lietuva“. T. Kazakevičius (g. 1984 m.), fotografijų ciklų „Įvairi Lietuva“, „Tai, ko nebebus“ ir kitų, kuriuos jis skiria Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, autorius, daugelio šalies ir tarptautinių apdovanojimų laureatas.

Tą pačią dieną, gegužės 21-ąją, Seime bus atidaryta paroda „Lietuvą kūrėme kartu“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui ir pasakojanti apie mūsų šalies tautinių bendruomenių istoriją nuo Viduramžių iki šių dienų.

Seimas 2013 m. spalio 15 d. priimtoje Atmintinų dienų įstatymo pataisoje gegužės 21-ąją paskelbė Lietuvos tautinių bendrijų diena. Nustatydamas šią dieną, Seimas rėmėsi tuo, kad gegužės 21-oji UNESCO sprendimu yra ir Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena. Ir Lietuvos tautinių bendrijų diena, ir Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena atitinka JT organizacijos deklaraciją „Savitumas, įvairovė ir solidarumas“. Šiemet Tautinių bendrijų diena mūsų šalyje pažymima penktąjį kartą.