Vilniečių šį savaitgalį laukia daugiau eismo apribojimų mieste
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­ša, kad ge­gu­žės 11–13 d. Ge­di­mi­no pros­pek­to da­ly­je, nuo Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės iki Šven­ta­ra­gio gat­vės, bus or­ga­ni­zuo­ja­mi Eu­ro­pos die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niai.

Nuo gegužės 11 d. 4 val. iki gegužės 13 d. 22 val. draudžiamas transporto eismas Gedimino prospekto dalyje, nuo Šventaragio iki Vilniaus gatvės, ir draudžiama įvažiuoti iš šalutinių gatvių (išskyrus renginio dalyviams, turintiems leidimus patekti į renginio teritoriją, atvežti ir išvežti renginiui skirtus daiktus), rašoma pranešime spaudai.

Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, laikytis kelių eismo taisyklių ir eismo reguliuotojų nurodymų.