Vilniečių dėmesiui: dėl MMO statybų laikinai perkeliama Trakų stotelė
SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ in­for­muo­ja, kad nuo 2018 m. ge­gu­žės 2 d. iki ge­gu­žės 27 d. dėl ša­li­gat­vio re­mon­to dar­bų prie nau­jai sta­to­mo Mo­der­naus me­no cen­tro, ~ 50 m link Sto­ties, lai­ki­nai bus per­kel­ta Tra­kų sto­te­lė.

Kaip įprastai, joje stos 1-ojo G, 53-iojo ir 88-ojo maršrutų autobusai, 1-ojo, 2-ojo, 7-ojo ir 20-ojo maršrutų troleibusai bei 88-ojo N ir 103 N naktinių maršrutų autobusai.