Vilniaus simbolio rekonstrukcija atsieitų 12 mln. eurų
Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to re­kons­truk­ci­ja ga­li kai­nuo­ti apie 12 mln. eu­rų, ra­šo „Vers­lo ži­nios“.

„Įvertinant, kad bokštas yra unikalus statinys, kurio rekonstrukcijai yra reikalingi specialūs inžineriniai sprendimai, taip pat tokių darbų apimtį ir jų dabartinę rinkos kainą, bendra rekonstrukcijos projekto vertė galėtų siekti 12 mln. eurų“, – teigiama Lietuvos radijo ir televizijos centro, valdančio bokštą, komentare dienraščiui.

Kol kas nėra aišku, kada galėtų prasidėti ir baigtis rekonstrukcija bei kokiomis lėšomis ji bus finansuojama.