Vilniaus senamiesčio radinys nepasitvirtino
Pir­ma­die­nį at­lie­kant ka­si­nė­ji­mo dar­bus Vil­niaus se­na­mies­ty­je ras­tas, ma­no­ma, sprog­muo, pa­skelb­tas pla­nas „Sky­das“. Vė­liau pra­neš­ta, jog ras­tas ne sprog­muo, o du­jų ba­lio­nas.

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, 11.56 val. pranešta, kad archeologai, kasinėdami namo rūsyje Raugyklos gatvėje, aptiko daiktą, panašų į karo laikų artilerijos sviedinį.

12.15 val. paskelbtas operatyvinis planas „Skydas“, įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos.

...

..