Vilniaus rajono savivaldybei – VPT pagrūmojimas
Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ter­ša­lų va­ly­mo pa­slau­gas iš bend­ro­vės „Fe­tok­sa“ įsi­gi­jo su pa­žei­di­mas, kons­ta­ta­vo Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT).

Tarnyba nustatė, kad savivaldybė Vanaginės kaime pernai kovo pabaigoje į tvenkinį išsiliejusių teršalų likvidavimo paslaugas už 308,7 tūkst. eurų iš „Fetoksos“ įsigijo išvis nevykdžiusi pirkimo procedūrų ir nesudariusi šių paslaugų sutarties.

Savivaldybė VPT nurodė, kad pirkdama paslaugas rėmėsi 2014-ųjų vasarį su „Fetoksa“ sudaryta trejų metų sutartimi, tačiau ji, įvykus ekstremaliam įvykiui, jau buvo pasibaigusi.

VPT taip pat įvertino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vykdytą mažos vertės pirkimą „Dėl ekologinių nelaimių (aplinkos teršalų valymas)“, kurio pagrindu pernai balandį su „Fetoksa“ buvo sudaryta 5 tūkst. eurų vertės trejų metų trukmės sutartis.

Anot VTP, savivaldybė kvietimą dalyvauti pirkime pateikė vienintelei „Fetokstai“, nerengė pirkimo dokumentų ir nenurodė įsigyjamų paslaugų kiekių, o sudaryta sutartis neatitiko „Fetoksos“ komercinio pasiūlymo.

Jau sudariusi sutartį savivaldybė per metus „Fetoksai“ sumokėjo 9280 eurų, arba beveik du kartus daugiau, nei numatyta trejų metų sutartyje, nors tokiu atveju papildomoms paslaugoms turėjo būti vykdomas naujas pirkimas.

Šią sutartį Vilniaus rajono savivaldybei rekomenduojama nutraukti ir, esant poreikiui, organizuoti naują viešąjį pirkimą.