Vilniaus centre bus atnaujinami Kirdiejų rūmai
Vil­niaus cen­tre, prieš­ais Se­rei­kiš­kių par­ką esan­tys is­to­ri­niai Kir­die­jų rū­mai per tre­jus me­tus tu­rė­tų bū­ti su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti vi­suo­me­nei.

Savivaldybės taryba, po daugelį metų trukusių teisminių ginčų, trečiadienį pritarė taikos sutarčiai su rūmų nuomininke, bendrove „Kirdiejų rūmai“. Pagal ją, iki šiol nenaudojami rūmai per trejus metus privalės būti suremontuoti ir atverti visuomenei – čia vyktų įvairūs kultūriniai renginiai.

Mainais už tai savivaldybė atsisakys pretenzijų dėl beveik 0,5 mln. eurų – bendrovei vietoje to bus leista sumokėti penktadalį susikaupusios skolos už pastatų nuomą, t.y. apie 35 tūkst. eurų.

Taryba pritarė, kad bendrovė „Kirdiejų rūmai“ būtų atleista nuo beveik 4650 eurų mėnesinio patalpų nuomos mokesčio, kol vyks rekonstrukcija, tačiau ši suma vis tiek turės būti pervedama kaip garantas į savivaldybės sąskaitą – sėkmingai atlikus rekonstrukciją, pinigai grįžtų įmonei, jei įsipareigojimų bendrovė neįvykdytų, lėšos liktų savivaldybei.

Be kita ko, bendrovė taip pat turės registruoti sutvarkytą turtą savivaldybės vardu.

Nuomos sutartis galioja iki 2033-iųjų.

Kirdiejų rūmai pirmąjį kartą rašytiniuose šaltiniuose minimi XVII a. pirmoje pusėje. Iki 1842 metų, kai rūmai buvo uždaryti, pastatas ir jam priklausanti teritorija buvo vienas turtingiausių botanikos sodų Rytų Europoje.

Sovietmečiu rūmai buvo naudojami visuomeniniams tikslams, atgavus nepriklausomybę, penkerius metus jame veikė vienas pirmųjų Lietuvoje skvotų „Barbora“. 2005 metais rūmai buvo įtraukti į valstybės saugomų objektų sąrašą.