Vijūnėlės dvaras: vieni sako griauti, kiti – ne
Ants­to­lis Re­gi­man­tas Bud­rei­ka sa­ko, kad po sa­vi­nin­ko krei­pi­mo­si į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą (EŽTT) va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro Drus­ki­nin­kuo­se grio­vi­mo pro­ce­dū­ros bus tę­sia­mos. „Šiuo at­ve­ju mū­sų veiks­mų ne­kei­čia tai, kad jie krei­pė­si į EŽTT, teis­mo spren­di­mas yra vyk­dy­ti­nas toks, koks yra, jis nė­ra su­stab­dy­tas, vyk­dy­mo su­stab­dy­mo nė­ra ir mes pri­va­lo­me jį vyk­dy­ti“, – BNS sa­kė R. Bud­rei­ka.

Į šį antstolį dėl teismo sprendimo vykdymo yra kreipusis Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

R. Budreika teigia, kad artimiausi jo veiksmai – kreiptis į teismą dėl baudos teismo sprendimo nevykdančiam Vijūnėlės dvaro savininkui Žilvinui Poviloniui. Teismas buvo numatęs galutinį beveik 600 kvadratinių metrų gyvenamojo namo griovimo terminą – iki praėjusių metų gruodžio 22 dienos.

„Jam gresia iki 300 eurų bauda už kiekvieną uždelstą dieną“, – sakė R. Budreika.

Jis pasakojo, kad jei bauda nepaskatintų Ž. Povilonio imtis griovimo darbų, galėtų būti kreipiamasi į teismą, kad būtų pakeista sprendimo vykdymo tvarka.

„Jeigu teismas taip pasisakytų, griovimu turėtų užsiimti pati Statybos inspekcija“, – teigė antstolis.

Vijūnėlės dvaras vaizdingoje Druskininkų vietoje Lietuvos teismų pripažintas nelegaliu, jį nurodyta nugriauti.

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pirmadienį žiniasklaidai pranešė, kad su Lietuvos teismų sprendimais nesutinkantis Ž. Povilonis kreipėsi į EŽTT.

„Šiuo metu priimta EŽTT byla Žilvinas Povilonis prieš Lietuvą – aš net neabejoju, kad ji bus sėkminga, tik tam reikės trejeto, ketverto, gal penketo metų“, – spaudos konferencijoje teigė R. Malinauskas.

Jis pabrėžė, kad su šiuo pastatu susiję leidimai derinti labai atsakingai. R. Malinauskas taip pat pažymėjo, kad pastato nugriovimo atveju Druskininkų savivaldybė patirtų didelių nuostolių, nes tektų šeimininkams kompensuoti 1,6 mln. eurų.