Vidinės rietenos praretino LSDP Šiaulių skyrių
Iš so­cial­de­mo­kra­tų (LSDP) gre­tų trau­kia­si kiek dau­giau nei 30 Šiau­lių sky­riaus na­rių, ap­kal­ti­nę par­ti­jos va­do­vy­bę dvi­gu­bų stan­dar­tų tai­ky­mu.

Tarp pasitraukusiųjų iš partijos – buvęs Seimo narys Arvydas Mockus.

„Pripažinkime karčią tiesą, partijos aukščiausi organai turi dvigubus standartus ir „saviems“ netaiko griežčiausių priemonių ir tokiu būdu kitiems partijos nariams pasiunčia aiškų signalą, kad partijoje egzistuoja pateptųjų luomas. Su garsiai skelbiamu partijos atsinaujinimu, deja, tai neturi nieko bendro“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame iš LSDP besitraukiančių skyriaus narių pareiškime.

Jie piktinasi aplinkybėmis, kaip penktą kartą perrinktas Šiaulių skyriaus pirmininkas buvęs parlamentaras Edvardas Žakaris.

Dienraštis „Lietuvos rytas“ rašė, kad E. Žakariui grėsė pašalinimas iš partijos, nes tokią nuobaudą pernai buvo pasiūliusi LSDP Etikos ir procedūrų komisija.

Tačiau jis šių metų sausio pabaigoje Kaune vykusiame LSDP tarybos posėdyje pats įteikė atsistatydinimo iš skyriaus pirmininkų prašymą, o jam skirtos kelios partinės nuobaudos buvo panaikintos.

Tada LSDP paskelbė apie pirmalaikius pirmininko rinkimus Šiaulių skyriuje, o juos vėl laimėjo E. Žakaris, surinkęs daugiau kaip 80 proc. balsų.

„Deja, naujai dėtos didelės viltys į „atsinaujinusią“ partijos vadovybę, susipažinus su jos priimtais sprendimais, rodos, yra visiškai nepagrįstos. LSDP Tarybos ir LSDP pirmininko G. Palucko toleruojami spektakliai su LSDP Šiaulių miesto pirmininko E.Žakario „atsistatydinimu“ siekiant išvengti griežčiausios bausmės, vėliau „perrinkimai“ mums yra nepriimtini“, – rašoma 31 iš LSDP besitraukiančio partiečio pareiškime.

Socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas BNS sakė, kad partijos vadovybė dvigubų standartų netaiko ir vadovaujasi partinėmis taisyklėmis.

Jis teigė, kad skyriuje konfliktas vyksta dėl politinės konkurencijos.

„Tiesą sakant, šis konfliktas liepsnoja jau kokius trečius metus ir liepsnoja dėl skyriaus lyderystės“, – kalbėjo politikas.

„Tai aš galiu tik apgailestauti, kad skyriuje nepavyko rasti bendro sutarimo ir tie 30 narių yra nuostolis. Kiekvienas skyriaus narys yra svarbus“, – pridūrė jis.

Pernai dėl nesutarimų su E. Žakariu iš socialdemokratų Šiaulių skyriaus pasitraukė apie 70 žmonių.

Su E. Žakariu BNS ketvirtadienį susisiekti nepavyko.

Socialdemokratų partijos Šiaulių skyriuje yra daugiau nei 500 narių.