Užliedžiuose tėvai skambina pavojaus varpais: nežinomi automobiliai persekioja vaikus
Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ga­vo Dai­no­ros Žu­kaus­kie­nės ir ki­tų Už­lie­džių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų raš­tą, ku­ria­me tvir­ti­na­ma, kad ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys įvai­rių mar­kių au­to­mo­bi­liais per­se­kio­ja vai­kus.

Taip pat gauta signalų apie pavogtus automobilių ratus, padažnėjusias vagystes iš gyvenamųjų būstų, rašoma pranešime spaudai.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis pavedė Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui Sergejui Lemziakovui išsiaiškinti situaciją šioje sparčiai augančioje seniūnijoje ir kartu su policijos pareigūnais imtis priemonių saugumui užtikrinti.

Kauno apskrities policijos atstovė spaudai Justina Kazragytė teigė, kad policijos sistemoje registruojamų įvykių Užliedžių seniūnijoje nepadaugėjo, tačiau, reaguojant į gyventojų prašymus, sustiprintas policijos patruliavimas.

Kauno rajono savivaldybės administracija pavedė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Irenai Marcinkevičienei informuoti Užliedžių seniūnijoje esančias ugdymo įstaigas apie galimus pavojus. Įstaigų vadovams nurodyta pravesti pokalbius su tėvais, o vaikams aiškinti, kodėl nereikėtų sėsti į automobilius, kuriuos vairuoja nepažįstami asmenys.

Kauno rajono savivaldybė ragina gyventojus būti aktyviais ir prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo.

Užliedžių seniūnijoje jau veikia 4 saugios kaimynystės grupės, tačiau jų galėtų būti ir daugiau.

Apie visus teisės pažeidimus arba įtartinus atvejus raginama pranešti policijai tel.112 arba Kauno r. savivaldybės viešosios tvarkos poskyrio vedėjui Sergejui Lemziakovui (tel.:8 683 61376; sergejus.lemziakovas@krs.lt).

Sparčiai išaugęs Užliedžių miestelis žinomas dėl nusikaltėlio Henriko Daktaro pilies. Prieš metus šioje gyvenietėje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 5,5 tūkst. gyventojų.