Tiria galimą neįgaliųjų diskriminavimą Vilniaus televizijos bokšte
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mos dis­kri­mi­na­ci­jos ri­bo­jant ne­įga­lių­jų pa­te­ki­mą į te­le­vi­zi­jos bokš­tą Vil­niu­je.

Televizijos bokšto interneto svetainėje buvo skelbiama, kad „asmenys, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje arba turintys regėjimo ar psichikos negalią į televizijos bokšto viršuje esančią apžvalgos aikštelę bei restoraną neįleidžiami“.

„Pažeidimą kontrolierė konstatuos tik atlikusi tyrimą, tačiau kadangi viešoje erdvėje pateikti labai aiškūs faktai, diskriminacija yra galima“, – BNS sakė tarnybos teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis.

Anot jo, užtikrinti saugumą pastato valdytojas privalo visiems asmenims.

„Jeigu sakysim tai gaisro atvejis, tai pagalba bet kokiu atveju bus būtina visiems televizijos bokšto lankytojams ir nesvarbu, ar žmogus su negalia, ar be. Gal tik skirtingos pagalbos rūšys bus reikalingos“, – teigė V. Muliuolis.

Anot Lietuvos radijo ir televizijos centro komunikacijos vadovo Valdo Kaminsko, sprendimas riboti neįgalių asmenų pakilimą į televizijos bokšto viršų yra susijęs su rizika asmens gyvybei ir sveikatai, kilus ekstremaliai situacijai, pavyzdžiui, gaisrui.

„Mūsų evakuacinė laiptinė yra itin siaura ir stati, joje netelpa neįgaliojo vežimėlis. Vienintelis būdas yra tokį neįgalųjį asmenį nunešti ant pečių, dėl ko reikėtų įveikti 900 laiptelių žemyn. Praktiškai to padaryti yra neįmanoma, tas taip pat sukeltų didelį pavojų kitų evakuojamų žmonių sveikatai ar net gyvybei“, – BNS teigė V. Kaminskas.

Tuo metu V. Muliuonio teigimu, nuostabą kelia dar ir tai, kad išskiriamos negalios formos.

„Jei būtų tik dėl judėjimo ribojimas, būtų galima daryti prielaidą, kad ten yra kažkoks fizinės aplinkos nepritaikymas (...) bet šiuo atveju, dėl regos ir dėl psichikos sutrikimų asmenų neįleidimo, tai net patys jokių prielaidų nesugalvojom, kaip tai gali būti pateisinama“, – sakė V. Muliuolis.

Sulaukus kritikos, informacija televizijos bokšto internetiniame puslapyje pakoreguota. Dabar teigiama, kad dėl asmenų saugumo neįgalieji vežimėlyje gali lankytis tik pirmame aukšte, o regos ar psichikos negalią turintys asmenys lankytis televizijos bokšte gali su lydinčiu asmeniu.

„Mes pripažįstame ir labai apgailestaujame, kad informacija, taip, kaip ji buvo pateikta svetainėje, galėjo būti neteisingai suprasta, dėl ko galėjo būti įžeistas neįgalių žmonių orumas ir sukeltos neigiamos emocijos. Šiuo metu ji iš dalies pakoreguota. Taip pat informacija bus koreguojama po susitikimo su neįgaliųjų organizacijų atstovais, kuriuos pakvietėme į minimų klausimų aptarimą“, – sakė V. Kaminskas.