Tiria, ar kauniečiai nepermokėjo už šildymą
Lie­tu­vos var­to­to­jų ins­ti­tu­tas pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mų gy­ven­to­jų per­mo­kų už šil­dy­mą Kau­ne. Skai­čiuo­ja­ma, kad jos ga­li siek­ti dau­giau nei 10 mln. eu­rų. Pa­sak ins­ti­tu­to pre­zi­den­tės Zi­tos Če­po­ny­tės, ty­ri­mą pra­dė­ti pa­ska­ti­no tai, kad ne­pai­sant di­de­lės ši­lu­mos ga­min­to­jų kon­ku­ren­ci­jos, kai­nos šį šil­dy­mo se­zo­ną Kau­ne – vie­nos aukš­čiau­sių tarp di­džių­jų mies­tų.

„Esame už skaidrumą ir manome, kad gyventojai turi būti aiškiai informuojami, kiek ir už ką moka. Dabartinė šilumos tvarka tinkamai to neužtikrina“, – teigia Z. Čeponytė.

Anot jos, trūksta ne tik daugiau skaidrumo šilumos įmonių kainodaroje, bet ir aktyvesnio prižiūrinčių institucijų įsikišimo.

„Nepakankama kontroliuojančių institucijų priežiūra „Kauno energijai“ galimai leidžia pelnytis šilumos vartotojų sąskaita ir disponuoti jai nepriklausančiomis lėšomis“, – teigia Z. Čeponytė.

Instituto prezidentė atkreipia dėmesį, kad tarp „Kauno energijos“ aukcionuose superkamos ir gyventojams parduodamos šilumos kainų matomi skirtumai.

„Pavyzdžiui, praėjusių metų lapkritį gyventojams parduodamos šilumos kaina buvo 25 proc. didesnė už tą, kurią „Kauno energija“ sumokėjo ją pirkdama iš kitų gamintojų. Finansiniu požiūriu, galima vertinti, kad vos per vieną mėnesį kauniečiai galimai permokėjo beveik 650 tūkst. eurų“, – sako Z. Čeponytė.

Jos teigimu, pagal galiojančias tvarkas, šilumos kaina Kaune turėjo būti perskaičiuota ir sumažinta dar praėjusių metų pirmoje pusėje, tačiau tai iki šiol nėra padaryta.

„Tikėtina, kad dėl neperskaičiuotos kainos per paskutinius kelerius metus susikaupusios Kauno šilumos vartotojų permokos gali siekti apie 10 mln. eurų“, – vertina Z. Čeponytė.

Klausimus dėl galimų vartotojų permokų ir delsimo perskaičiuoti šilumos kainas institutas išsiuntė Kainų komisijai, „Kauno energijai“ ir Kauno miesto savivaldybei. Apie pradėtą tyrimą informuojamos ir daugiabučių namų bendrijos. Sulaukus atsakymų planuojama parengti detalias tyrimo išvadas.

Lietuvos vartotojų institutas yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti vartotojų apsaugos srityje.