Tikinčiųjų svajonė jau turi pamatus
Vie­no jau­niau­sių pa­gal gy­ven­to­jų am­žių Kau­no mi­kro­ra­jo­nų ‑ Ši­lai­nių ‑ ti­kin­tie­ji į bend­rą mal­dą ir pa­sau­lie­ti­nius ren­gi­nius ren­ka­si sa­vo lė­šo­mis pa­sta­ty­to­je kop­ly­čio­je. Ta­čiau jo­je su­nkiai su­tel­pa vi­si no­rin­tie­ji, to­dėl žmo­nės ini­ci­juo­ja šven­to­vės Ši­lai­niuo­se sta­ty­bas.

Bažnyčią, turėjusią įamžinti Lietuvos valstybės atkūrimo ir popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmečius, suprojektavo daugiau kaip prieš metus Anapilin iškeliavęs vienas ryškiausių ir žinomiausių Kauno ir Lietuvos architektų Algimantas Kančas. Jis buvo įsitikinęs, kad geriausiai šias dvi datas atspindėtų beveik 33 metrų monumentas „Pašaukti laisvei“, kuris būtų aukščiausia integrali bažnyčios priekinė dalis. Ją tikėtasi pastatyti iki 2018 metų vasario 16-osios ir ten įkelti Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą varpą. Tačiau vis trūko lėšų, tad kol kas pavyko išlieti vien monumento pamatus.

„Dabar savo sumanymą ketiname įgyvendinti iki 2018 metų rugsėjo. Būtent tuo metu tikimės užbaigti aukščiausią bažnyčios dalį. Dedame visas įmanomas pastangas surinkti reikiamą kiekį lėšų. Esame pasirengę įvairiai įamžinti aukotojus – tai ir medžio raižinių širdelės vienoje iš būsimosios šventovės sienų, ir užrašyti aukotojų vardai bei pavardės. Ieškome mecenatų, pagalbos kreipiamės į bendroves, prašome prisidėti visus, kas kuo gali: lėšomis, nuolaidomis, statybinėmis medžiagomis ir t. t.“, ‑ pasakojo Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos viešųjų ryšių vadovė Diana Karvelienė.

Užbaigus aukščiausią bažnyčios dalį bus imamasi ir kitos suprojektuotos šventovės dalies. Vien monumentui pastatyti reikia 350 tūkst. eurų, o visos bažnyčios sąmata siekia daugiau kaip 3 mln. eurų.

Jauniausiame Kauno mikrorajone gyvena apie 30 tūkst. žmonių, daugelis jų – vidutinio amžiaus. Šilainių tikintieji į bendruomenę susibūrė vos prieš ketverius metus. Tačiau jų žingsniai labai ryžtingi – per palyginti trumpą laiką mikrorajone iškilo nedidelė, bet jauki koplyčia. Dabar siekiama, kad 2020 metais, minint šv. Jono Pauliaus II šimtąsias gimimo metines, jo vardo parapijoje išryškėtų ir žmonių svajonių šventovės kontūrai.