Tik Anykščiai nuo erkių ginasi chemikalais
Anykš­čių ra­jo­no me­ri­ja, siek­da­ma ap­sau­go­ti per mies­tą te­kan­čios Šven­to­sios upės plia­žus nuo už­kre­čia­mas li­gas pla­ti­nan­čių er­kių, jų te­ri­to­ri­jas purš­kia che­mi­nė­mis prie­mo­nė­mis. Ta­čiau Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad nuo che­mi­ka­lų žus vos vie­na ki­ta er­kė, o gam­tai bus ne­abe­jo­ti­nai pa­kenk­ta.

Gausiai turistų lankomi Anykščiai siekia kuo greičiau tapti kurortu, todėl tam tikrose šio rajono teritorijose erkės naikinamos cheminėmis priemonėmis. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja entomologė Milda Žygutienė pabrėžia, kad tokie savivaldybės veiksmai – saviveikla ir „pinigų mėtymas į balą“. Esą geriausia gynyba nuo Laimo ligą ir erkinį encefalitą platinančių erkių – pievų šienavimas, skiepai ir uždari drabužiai.

Nepriimta rūpintis

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad Anykščių paplūdimiai cheminėmis medžiagomis purškiami jau trečius metus. „Esame užsibrėžę tikslą mūsų miestą ir rajoną gausiai lankančius turistus apsaugoti nuo erkių platinamų ligų“, – aiškino gydytoja. Anot jos, būtent todėl nuo 2016-ųjų iš savivaldybės biudžeto skiriama lėšų paplūdimiams purkšti erkes naikinančiais chemikalais. 2018-aisiais šioms reikmėms nutarta išleisti 2123 eurus, už tuos pinigus paplūdimius ir juos juosiančias teritorijas ketinama purkšti du kartus.

V. Daugelavičienė prisipažino, kad domėjosi, kaip erkės naikinamos valstybės mastu, taip pat rinko duomenis, kaip su užkrečiamas ligas platinančiais parazitais kovoja kitos savivaldybės. „Deja, įsitikinau, jog Lietuvoje tuo nesirūpinama“, – tvirtino Anykščių rajono savivaldybės gydytoja. Nupurkšti prie Šventosios upės esančius paplūdimius, surasti ten bent 12 erkių (jos bus tiriamos laboratorijose) ėmėsi UAB „Utenos deratizacija“. Gydytojos tikinimu, erkės purškiamos cheminiais preparatais, kurie nekenkia nei žmonėms, nei gyviams, nei augalams. „Nepaisydami to Anykščiuose buvome išplatinę perspėjimus, kad birželio 6-ąją, paplūdimių purškimo dieną, žmonės neitų prie upės“, – sakė V. Daugelavičienė.

Užkrėstųjų daug

Molėtų rajono savivaldybės gydytoja Miglė Bareikytė ir Zarasų rajono savivaldybės gydytoja Edita Lukošiūnienė teigė taip pat neturinčios žinių, kad valstybės mastu būtų naikinamos erkės. Zarasų rajono savivaldybė nesiima kitokių kovos su erkėmis iniciatyvų, tik šienauja jų buveines – pievas. Molėtų rajone prieš porą metų savivaldybės lėšomis buvo paskiepyta dvidešimt šio rajono gyventojų, kurie, norėdami prisidurti prie gaunamų pajamų, eina į miškus grybauti ir uogauti, o surinktas gėrybes parduoda. „Nuo erkinio encefalito skiepijome vargingiau gyvenančius žmones. Juk jie patys neturi galimybės to padaryti“, – dėstė M. Bareikytė. Anot gydytojos, molėtiškiai savivaldybės lėšomis buvo skiepijami vienus metus. Vėliau to nebebuvo daroma motyvuojant, kad skiepams tenka skirti nemažai mokesčių mokėtojų pinigų.

Aplinkos ministerijos atstovas Marius Gorochovskis, paklaustas, ar šalyje nebandyta centralizuotai kovoti su erkėmis, atsakė, jog žalos gamtai jos nedaro, kenkia vien žmogui, tad naikinti šių parazitų neketinama. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Solveiga Maženskaitė pateikė tokius skaičius: 2017-aisiais erkiniu encefalitu susirgo 474, 2016 metais – 633, o 2015-aisiais – 336 mūsų šalies gyventojai. Laimo liga 2017-aisiais susirgo 2826, 2016-aisiais – 2915, 2015 metais – 2252 žmonės.

Pernelyg atsipalaidavome

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja M. Žygutienė pabrėžė, kad Europos valstybių specialistai jau senokai išsiaiškino, jog cheminis erkių naikinimo būdas – ne tik labai brangus, bet ir neefektyvus. Todėl, pasak jos, Lietuvos mastu erkės cheminėmis priemonėmis nenaikinamos, ir anksčiau to nebuvo daroma. „Norėčiau paneigti dažnai girdimas kalbas, esą sovietmečiu naikinant erkes buvo purškiami miškai“, – pažymėjo M. Žygutienė. Gydytojos žodžiais, miškai būdavo purškiami norint apsaugoti juos nuo įvairių medžių kenkėjų. Ji abejojo ir Anykščių rajono savivaldybės sumanymu – chemikalais naikinti erkes Šventosios pliažuose.

„Erkės – vienos gajausių, šie gyviai žūva paskutiniai“, – sakė M. Žygutienė. Ji nuogąstavo, kad nupurškus pievas greičiausiai bus pakenkta paukščiams, graužikams ir įvairiems kitiems smulkiems gyvūnams, tačiau erkės vargu ar nukentės. „Mano žiniomis, Lietuvoje apskritai nėra registruotų cheminių produktų erkėms naikinti“, – konstatavo gydytoja. Todėl, anot jos, efektyviausia kova su šiais parazitais – pievų šienavimas, o priemonė išvengti erkių platinamų ligų – skiepai. „Beje, mūsų močiutės į miškus eidavo vilkėdamos uždarus drabužius, apsigobusios galvas baltomis skarelėmis“, – priminė specialistė. Ji pridūrė, kad nevalia eiti į mišką pernelyg atsipalaidavus.

Gydytojos M. Žygutienės duomenimis, mažiausiai erkių platinamomis ligomis užsikrečiama pajūrio zonoje, o daugiausia – Vilniaus, Kauno ir Utenos apskrityse. Pagal erkių platinamų ligų skaičių pirmauja Utenos apskritis.