Teismui perduota rezonansinė byla dėl Ievos Strazdauskaitės nužudymo
Šian­dien 10 val. Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Spau­dos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je vyks spau­dos kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je bus pra­neš­ta apie teis­mui per­duo­tą re­zo­nan­si­nę bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je 5 as­me­nims pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl plė­ši­mų ir bru­ta­laus jau­nos mer­gi­nos – Ie­vos Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo.

Spaudos konferencijoje dalyvaus Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimvydas Valentukevičius ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis. ​

Rezonansinėje byloje jiems pateikti kaltinimai dėl plėšimų ir brutalaus merginos nužudymo.

Anksčiau teisėsauga yra skelbusi, kad per tyrimą atlikti šimtai įvairių proceso veiksmų, įskaitant apklausas, įvykio vietų apžiūras ir kiti, gauta daugiau kaip 30 specialistų išvadų.

Tyrimui vadovaujančio Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento vertinimu, didelės apimties ir sudėtingą tyrimą atlikę Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai surinko pakankamai reikšmingų duomenų apie 2016 metų balandį įvykdytą Latvijos piliečiui priklausančio lengvojo automobilio ir kito turto pagrobimą bei pernai kovą įvykdytą I. Strazdauskaitės užpuolimą, neteisėtą jos laisvės atėmimą, nužudymą, jos vairuoto automobilio pagrobimą bei kitas šių įtariamųjų įvykdytas nusikalstamas veikas.

Trims iš jų pateikti įtarimai dėl nužudymo bei dalyvavimo kitose nusikalstamose veikose. Jiems taikomas suėmimas.

Kiti du asmenys įtariami dalyvavę pagrobiant svetimą turtą.

Tyrimo metu nustatyti ir asmenys, prisidėję prie padarytų nusikalstamų veikų, tai yra įgiję ir realizavę nusikalstamu būdu gautą turtą, slėpę nusikalstamu būdu įgytus daiktus.

I. Strazdauskaitė pernai kovo 5 dieną išvyko į Vilnių iš tėvų namų Plungėje ir netikėtai dingo. Po kelių intensyvios paieškos dienų jos kūnas rastas Kėdainių rajone. Įtarus, kad mergina buvo pagrobta ir nužudyta, buvo sulaikyti šeši asmenys.

Teisėsauga teigia, kad mergina nužudyta kovo 5-ąją, siekiant pagrobti jos automobilį. Manoma, kad įtariamiesiems mintis nužudyti I. Strazdauskaitę kilo spontaniškai.