Tautiečiai nori lietuvių centro Suvalkuose
Su­val­kuo­se (Len­ki­ja) gy­ve­nan­tys lie­tu­viai ti­ki­si jau šį ru­de­nį ga­lė­sian­tys leis­ti sa­vo at­ža­las į vai­kų dar­že­lį, ku­ria­me vai­kai bus ug­do­mi lie­tu­vių kal­ba. Toks dar­že­lis ar bent at­ski­ros gru­pės tu­rė­tų tap­ti pir­mu žings­niu ku­riant Lie­tu­vių kul­tū­ros ir švie­ti­mo cen­trą.

Prie šio centro steigimo kviečiama prisidėti ir mūsų šalis. Apie tai Lenkijos lietuvių atstovai ketina šiandien Vyriausybėje pasikalbėti su Lietuvos politikais.

Suvalkuose atsiranda vis daugiau lietuvių tautybės gyventojų, norinčių, kad jų vaikai būtų ugdomi gimtąja kalba.

Siekia saugoti lietuvybę

Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė „Lietuvos žinioms“ pasakojo, jog toks centras Suvalkuose būtų labai reikalingas, mat šiame mieste atsiranda vis daugiau lietuvių tautybės gyventojų, norinčių, kad jų vaikai būtų ugdomi gimtąja kalba. Deja, kol kas tokių ugdymo įstaigų čia nėra, tik įvairūs meno kolektyvai. Tačiau ir jiems visiems susiburti yra sunku – vietos lietuvių draugija turi itin mažas patalpas.

„Suvalkai – intensyviai besiplečiantis miestas. Gyventi į jį keliasi jaunos, vaikų turinčios šeimos iš Punsko, Seinų krašto. Jas vilioja nuolat didėjanti darbo vietų pasiūla, ypač kalbantiesiems lietuviškai. Norime, kad Lietuvių kultūros ir švietimo centras taptų įstaiga, kurioje po vienu stogu vietos atsirastų ir darželinukams, ir mokyklinukams“, – sakė J. Malinauskaitė-Vektorienė. Anot jos, jei tik pavyktų rasti tinkamas patalpas, darželis galėtų atverti duris jau nuo rugsėjo, o norinčiųjų būti ugdomiems lietuvių kalba yra apie dvi dešimtis.

Tiesa, J. Malinauskaitės-Vektorienės aiškinimu, kadangi šie vaikai yra Lenkijos piliečiai, jų ugdymas gimtąja tautinės mažumos kalba turėtų būti finansiškai užtikrinamas Lenkijos. Šios šalies lietuviai norėtų, jog dėl to būtų susitarta kiek aukštesniu, bent jau vyriausybių lygiu. Apie tai šiandien ketinama kalbėti Lenkijos lietuvių organizacijų atstovų susitikime su mūsų šalies Vyriausybės atstovais.

„Be Lietuvos palaikymo pasiekti, kad Suvalkuose būtų įsteigtas Lietuvių kultūros ir švietimo centras, būtų nepaprastai suku, nors dabartinė miesto valdžia tam neprieštarauja“, – tikino J. Malinauskaitė-Vektorienė.

Idėją palaiko

Lietuvos konsulas Seinuose Vaclavas Stankevičius pažymėjo, jog svarbiausia, kad Suvalkų lietuviai tokio centro iš tikrųjų nori. Anot jo, gal kiek naivoka tikėtis, jog nuo rudens šiame mieste atsiras atskiras vaikų darželis, kuriame vaikai būtų ugdomi lietuvių kalba. Esą realiau, kad kol kas būtų lietuvių vaikų grupės lenkiškuose darželiuose.

V. Stankevičiaus tikinimu, Suvalkuose rasti patalpas Lietuvių kultūros ir švietimo centrui neturėtų būti sudėtinga, juolab kad padėti yra numačiusi miesto administracija. Tačiau tinkamas patalpas ji žada skirti tik 2019 metais, nes šiuo metu jos tebėra remontuojamos. Konsulo nuomone, Lietuvių kultūros ir švietimo centras iš savo veiklos galėtų užsidirbti lėšų, kaip tai daro Lietuvių kultūros namai Seinuose. Jų pastatas priklauso Seinų vyskupo Antano Baranausko fondui „Lietuvių namai“, kurio dalis tarybos narių – įvairių lietuviškų organizacijų ir Lietuvos ministerijų (Švietimo ir mokslo, Užsienio reikalų bei Kultūros) atstovai.

„Lietuvių namai Seinuose buvo statomi gavus finansavimą iš Lietuvos. Kaip bus Suvalkų atveju, kol kas nežinau, derėsimės“, – kalbėjo V. Stankevičius.

Manoma, kad Suvalkų krašte gyvena apie 5 tūkst. lietuvių tautybės asmenų, tačiau gali būti, jog mūsų tautiečių ten yra kur kas gausiau.

„Jei toks centras Suvalkuose būtų įkurtas, o jame atsirastų vaikų darželis, netrukus galėtume pradėti galvoti ir apie pagrindinio ugdymo mokyklos kūrimą, o ją baigusieji toliau galėtų mokytis Punsko licėjuje, kuriam pradeda trūkti mokinių“, – dėstė konsulas.

Padėti neatsisako

J. Malinauskaitė-Vektorienė pažymėjo, kad pirmiausia reikėtų Lietuvos politikų palaikymo. Mat apie tai jau kalbėta su Suvalkuose viešėjusiais Seimo pirmininko pavaduotoju Arvydu Nekrošiumi ir parlamentaru Viktoru Rinkevičiumi.

Apie Lenkijos lietuvių norus informuotas ir Suvalkų miesto prezidentas Czesławas Renkewiczius. Jis patikino, jog tokiam projektui pritaria ir stengsis padėti jį įgyvendinti. „Suvalkų savivaldybė pasirengusi padėti lietuviams. Ieškosime pastato lietuvių centrui, objekto miesto centre. Bendradarbiaujame su Lietuva. Jūs – mūsų kaimynai, todėl ir projektai bei tikslai turi būti bendri. Privalome remti vieni kitus“, – sakė Cz. Renkewiczius.