Tauragė pirmoji Lietuvoje pirks tris elektrinius autobusus
Tau­ra­gės trans­por­to par­ką pa­pil­dys trys nau­ji elek­tri­niai au­to­bu­sai. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio įsa­ky­mu mies­tui skir­ta 680 tūkst. eu­rų ES lė­šų, dar apie 120 tūkst. eu­rų skirs sa­vi­val­dy­bė. Tai pir­mo­ji Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė, su ES par­ama pirk­sian­ti elek­tri­nius au­to­bu­sus.

„Viešasis transportas privalo būti bent vienu žingsniu priekyje kitų transporto rūšių – jis turi būti ekologiškas, patogus ir patrauklus juo važiuojantiems miesto gyventojams ir svečiams. Elektrinių autobusų įsigijimas – svarbus žingsnis į priekį“, – pranešime spaudai sako R. Masiulis.

Apie planus pirkti elektrinius autobusus dar pernai rašė LŽ.

Pasak Susisiekimo ministerijos atstovų, autobusų pirkimo konkursas bus paskelbtas artimiausiu metu, dabar dar derinamos jo techninės specifikacijos.

Planuojami įsigyti autobusai bus žemagrindžiai, juose bus įrengtos vietos neįgaliesiems bei žmonėms su vežimėliu, be to, juose bus vaizdo stebėjimo sistema, vaizdinės ir garsinės keleivių informavimo priemonės, išorinis durų apšvietimas.

Pernai Vilniuje ir Kaune buvo išbandytas „Solaris“ elektrinis autobusas, tačiau miestai jų kol kas nepirko.

2014–2020 metais penkių didžiųjų Lietuvos miestų viešojo transporto parkams atnaujinti numatoma skirti 28,69 mln. eurų ES Sanglaudos fondo lėšų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje planuojama įsigyti daugiau 100 naujų ekologiškų autobusų ir troleibusų.