Tarp didžiausių atradimų – Tėvo Stanislovo trobelė
Šie­met Lie­tu­vai mi­nint Tė­vo Sta­nis­lo­vo 100-ąsiais gi­mi­mo me­ti­nes, vis dau­giau žmo­nių ap­lan­ko Jo­niš­kio ra­jo­ne, Juo­dei­kiuo­se jo pa­sis­ta­ty­tą, o vė­liau vie­tos žmo­nių at­sta­ty­tą tro­be­lę. Ap­si­lan­kiu­sie­ji ne­sle­pia, kad tro­be­lė jiems – at­ra­di­mas, su­tei­kian­tis pro­gą per­kai­no­ti ver­ty­bes.

Juodeikiai – vienas iš atokiausių šalies kaimų, iki kurio mažiausiai dešimt kilometrų tenka dardėti žvyrkeliu. Nepaisant nuošalumo, šis kaimas gausiai lankomas žmonių. Atvykstančiųjų tikslas – pamatyti kaimo pirtį, vištidę ar įrankiams sukrauti skirtą sandėliuką primenančią trobelę, kurią pasistatė ir kurioje gyveno iš lagerio į Lietuvą sugrįžęs vienas garsiausių Lietuvos dvasininkų Tėvas Stanislovas.

Jaučiasi pritrenkti

Juodeikių bendruomenės pirmininkė Eglė Ginkuvienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog 2018-uosius paskelbus Tėvo Stanislovo metais šis kaimas dėl jame trejus metus gyvenusio garbiojo dvasininko tapo traukos vieta. „Žmonės atvyksta pažiūrėti Tėvo Stanislovo pasistatytos 12 kvadratinių metrų trobelės, kurioje jis gyvendamas miegojo ant medinių gultų, po galva pasikišęs plytą“, – sakė E. Ginkuvienė. Ji pabrėžė, jog lankytojų reakcija parodo, kad pamatytas namelis jiems tampa atradimu, norom nenorom daugelį paskatinančių įvertinti, kas gyvenime yra visų svarbiausia. „O juk svarbiausia puoselėti savo dvasią. Matom, kad tai patiria daugelis šio namelio svečių“, – teigė Juodeikių bendruomenės pirmininkė.

E. Ginkuvienė sakė, kad Tėvas Stanislovas Juodeikiuose apsigyveno 1957-aisiais grįžęs iš Intos lagerio. Intoje jis kalėjo devynerius metus, o buvo nuteistas už tai, kad žmones mokė santarvės, patarinėjo nepasitikėti sovietinės valdžios pažadais, stengtis atsispirti sovietiniam gyvenimo būdui. Į vieną atokiausių parapijų šį darbštumu, pasišventimu, išmintimi garsėjusį kunigą bei vienuolį nuskyrė tuometė bažnytinė vadovybė. Neabejojama, kad taip su didžiulę įtaką žmonėms dariusiu dvasininku elgtasi vykdant jį nuolat persekiojusių KGB struktūrose dirbusiųjų nurodymus.

Traukos vieta

Kai Tėvas Stanislovas atvyko aptarnauti Juodeikių Jono Krikštytojo parapijos, klebonijoje buvo įkurdinta kolūkio kontora, tad jis iš pradžių apsigyveno zakristijoje, po to, vietos meistro padedamas, pasistatė 12 kvadratinių metrų namuką. „Tas mažutytis jo namukas visuomet buvo pilnas žmonių“, – patikino E. Ginkuvienė. Ji pabrėžė, jog netoli Juodeikių bažnyčios stovėjo mokykla, tad vaikai per pertraukas bėgdavo svečiuotis pas Tėvą Stanislovą, nes ten jiems būdavo gera. Bendruomenės pirmininkė sakė: „Buvę mokiniai pasakoja, kad mokytojai turėjo juos tiesiog parginti į pamokas iš malonios viešnagės“. Ji pasakojo, kad Tėvui Stanislovui senatvėje gyvenant Dotnuvoje pas jį buvo nuvykusi juodeikiškių delegacija, o juos visus dvasininkas ne tik prisiminęs, pažinęs, bet vadinęs vardais ir pavardėmis. „Todėl visi mūsiškiai, kuriems yra tekę bendrauti su Tėvu Stanislovu, ypač didžiuojasi šia pažintimi“, – sakė E. Ginkuvienė.

Juodeikiuose Tėvas Stanislovas gyveno, tvarkė bažnyčios aplinką bei vietos kapines iki 1960-ųjų, o tuomet buvo iškeltas kunigauti į Ukmergės rajone esantį Žemaitkiemį. „Tada jo pasistatytą trobelytę kolūkis nukėlė į kaimo pakraštį ir ją pavertė pieno supirkimo punktu“, – sakė E. Ginkuvienė. Pasibaigus kolūkių „erai“, trobelę, kaipo relikviją, vietos žmonės vėl perkėlė į Juodeikių bažnyčios šventorių, ją suremontavo. Dabar tame namukr įkurtas nedidukas religinių atributų muziejus. „Atvykusius svečius visuomet priimam, aprodom Tėvo Stanislovo namuką, bažnyčią, o taip pat nuvedama prie kaime esančio Vytauto Didžiojo paminklo, kuris pas mus išstovėjo visą sovietmetį“, – teigė E. Ginkuvienė. Ji sakė, jog Tėvo Stanislovo 100-mečio jubiliejus Juodeikiuose bus švenčiamas per Vytauto Didžiojo karūnavimo šventę rugsėjo 6-ąją, o su šio garbaus žmogaus gyvenimu Juodeikiuose susipažinti norinčiųjų laukiama visus metus.