Švenčionių taryba prašo teismo išvados, ar tarybos narė Dovilė Žižienė sulaužė priesaiką
Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba krei­pia­si į teis­mą pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar ta­ry­bos na­rė Do­vi­lė Ži­žie­nė, bal­sa­vu­si už ki­tą ta­ry­bos na­rę, su­lau­žė prie­sai­ką.

Tarybos sudaryta komisija tyrė dviejų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovių – Vidos Rastenienės ir Dovilės Žižienės veiksmus, kai rugpjūčio 31 dieną vykusiame tarybos posėdyje D. Žižienė naudojosi V. Rastenienės identifikacine registravimosi kortele ir balsavo už ją priimant sprendimą dėl bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ investicijų plano suderinimo.

Komisija pateikė išvadą, kad V. Rastenienės atveju taikyti tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūrą nėra pagrindo, o dėl D. Žižienės veiksmų pasiūlė kreiptis į Vyriausiąjį administracinį teismą, kurio prašoma išvados, ar politikė sulaužė priesaiką.

Nors dalis politikų ragino nepritarti šiam sprendimo projektui, argumentuodami, kad nebuvo tirta pačios politikės pateikta įvykio versija, o kreipimęsi ir komisijos darbe būta neatitikimų, 15 tarybos narių balsavus už, o aštuoniems prieš, sprendimui kreiptis į teismą buvo pritarta.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės vedėjos pavaduotoja BNS penktadienį informavo, kad tokio prašymo gauta kol kas nėra.

Pati politikė tarybos posėdyje tikino, kad balsavimas įvyko netyčia, kai jos vandens buteliukas nukrito ant balsavimo mygtukų.

„Aš nebalsavau už V. Rastenienę. Nebuvo jokio asmeninio intereso, projektui pritarta vienbalsiai. Balsavimas gavosi netyčia, kai ant mano stalo buvę dokumentai pastūmė buteliuką ir jis nukrito, suveikė balsavimo sistema“, – tikino D. Žižienė.

Savivaldybėje patalpintame posėdžio archyve nurodoma, kad už minimą klausimą balsavo visi 20 posėdyje dalyvavusių tarybos narių, tarp jų – ir D. Žižienė bei V. Rastenienė, nors pastaroji svarstant klausimą buvo išėjusi iš salės.

Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutraukti galima dėl priesaikos sulaužymo arba įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymo. Teikimą tarybai pradėti įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažiau kaip trečdalis tarybos narių.

Gavusi tokį teikimą savivaldybės taryba kitame posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį turi sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustatyti terminą, iki kada ji pateiks išvadą. Jeigu komisija nutaria, kad nėra pagrindo naikinti tarybos nario įgaliojimų, procesas tuo ir baigiasi. Jeigu vis dėlto pagrindas apkaltai įžvelgiamas, privalu kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kad šis įvertintų, ar tarybos narys sulaužė priesaiką nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

Jeigu ir teismas patvirtina, kad priesaika buvo sulaužyta ar nevykdyti įgaliojimai, savivaldybės taryba trijų penktadalių balsų dauguma priima sprendimą, kad tas tarybos narys neteko savo įgaliojimų. Jeigu neužtenka balsų tokiam sprendimui, tarybos narys gali toliau eiti pareigas.