Švenčionių taryba merui suteikė indulgenciją
Šven­čio­nių ra­jo­no ta­ry­bos dau­gu­ma va­kar ne­at­siž­vel­gė į de­šim­ties vie­tos po­li­ti­kų pra­šy­mą ir at­si­sa­kė pra­dė­ti me­ro Ri­man­to Klip­čiaus įga­lio­ji­mų ne­te­ki­mo pro­ce­dū­rą dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų pa­inio­ji­mo.

33 metų meras nemano, kad keliskart yra nusižengęs įstatymui, ir savo tiesą mėgina įrodyti teismuose, o opozicija sako esanti šokiruota minėto tarybos daugumos sprendimo, nes jis priimtas net nesiaiškinus situacijos, o tik išklausius R. Klipčiaus pasiaiškinimą.

Rimantas Klipčius: „Visada per balsavimus stengiuosi nusišalinti, jei tik sprendimai gali būti kaip nors su manimi susiję.“

Pažeidė ne kartą

Pradėti mero R. Klipčiaus įgaliojimų netekimo procedūrą ir sudaryti tarybos komisiją faktams ištirti pasiūlė Švenčionių rajono tarybos opozicija. Ji įtaria merą galbūt sulaužius duotą priesaiką – ne kartą pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.

Švenčionių rajono tarybos narys Kęstutis Trapikas pažymėjo, jog tai, kad mero elgesys jau keliskart svarstytas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir jis pripažintas nusižengęs įstatymams, yra netoleruotina. „Juolab kad įstatymą jis pakartotinai pažeidė per vienus metus nuo tos dienos, kurią jau buvo pripažintas jį pažeidęs“, – aiškino jis.

Pastarąjį kartą VTEK pripažino R. Klipčių pažeidus įstatymą gegužės 16 dieną. Tąkart etikos sargai konstatavo, jog Švenčionių rajono meras supainiojo interesus savivaldybės taryboje priimant sprendimus dėl banko, iš kurio jis ėmė paskolą. VTEK nustatė, kad pernai rugpjūtį, būdamas Šiaulių banko skolininku, R.Klipčius tarybos posėdyje nenusišalino nuo sprendimo suteikti savivaldybės garantiją bankui už ilgalaikę paskolą bendrovei Pabradės komunaliniam ūkiui priėmimo. R. Klipčius 2011 metų gegužę pats sudarė paskolos sutartį su Šiaulių banku, vėliau sutartis buvo pakeista – jos galiojimo terminas pratęstas iki 2019 metų. VTEK nuomone, tai reiškia, jog šis R. Klipčiaus sandoris tebėra galiojantis, o kreditorius AB Šiaulių bankas tebėra laikytinas politiko privačiu interesu.

Gegužės 2 dieną etikos sargai pripažino, kad R. Klipčius nenusišalino arba netinkamai nusišalino nuo dviejų sprendimų priėmimo. Pernai balandį VTEK nusprendė, jog R. Klipčius nustatytais terminais nedeklaravo savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų R. Klipčius laiku nebuvo pateikę 2013 metais.

Kaltės neįžvelgė

Iš viso Švenčionių rajono taryboje yra 25 nariai. Valdančiąją koaliciją sudaro Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), be mero, turinti dar tris atstovus, Liberalų sąjūdis, kuriam atstovauja du tarybos nariai, keturi Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai ir trys „darbiečiai“. Būtent jų balsais rajono meras buvo „išgelbėtas“.

„Visada per balsavimus stengiuosi nusišalinti, jei tik sprendimai gali būti kaip nors su manimi susiję“, – vakarykščiame tarybos posėdyje aiškino R. Klipčius.

Švenčionių rajono tarybos opozicijos lyderis Vytautas Bulka „Lietuvos žinioms“ teigė esąs nustebęs dėl tokio daugumos sprendimo, nors pats dėl komandiruotės posėdyje dalyvauti negalėjo. „Tarybos dauguma balsavo, kad komisijos, kuri tirtų mero veiksmus, iš viso nereikia, nors pažeidimai jau konstatuoti. Man tai nesuprantama“, – tvirtino jis. Neaišku, kodėl priimant sprendimą nebuvo nušalinti nei pats meras, nei taryboje dirbantis jo tėvas.

V. Bulkos tikinimu, pirmiausia savivaldybės taryba turėjo sudaryti komisiją, kuri būtų ištyrusi visas aplinkybes ir savo išvadas pateikusi savivaldybės tarybai. Tik paskui ši turėjo spręsti, ar reikia pradėti R. Klipčiaus atstatydinimo procedūrą.

„Dabar susidaro įspūdis, kad tarybos nariai sprendė aklai tikėdami tuo, ką pasakė meras. Tai yra gėda, nes taikstomasi su tuo, kad politikai galbūt sąmoningai pažeidinėtų įstatymus“, – kalbėjo V. Bulka.