Šv. Jokūbo „stiklainio“ nebus... bent kol kas
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD) nu­spren­dė pa­tiks­lin­ti bu­vu­sios sos­ti­nės Šv. Jo­kū­bo li­go­ni­nės komp­lek­so ver­tin­gą­sias sa­vy­bes.

„Sudaryta laikinoji komisija ištyrė komplekso teritorijoje projektuojamus statybos darbus, pagal jos išvadas inicijuota komplekso vertingųjų savybių patikslinimo procedūra. Komisija nustatė, kad 2017 metų birželį Vilniaus miesto vertinimo tarybos aktu panaikintos komplekso vertingosios savybės: pradinė tūrio forma ir dviejų pastatų stogų forma. Teritorijos detaliojo plano 2017 metų korektūros sprendiniuose neatsižvelgta į 2010 metais nustatytas Naujamiesčio vertingąsias savybes. Tokiu būdu įgyvendinant projektą būtų pažeistos Naujamiesčio vertingosios savybės: siluetas nuo Neries upės dešiniojo kranto ir perspektyvos nuo šalimais esančių gatvių“, – teigiama pranešime.

Šiuo pagrindu departamentas panaikino anksčiau KPD Vilniaus skyriaus suderintus projektinius pasiūlymus ir išduotas projektavimo sąlygas.

Departamentas taip pat nurodo kreipęsis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl nesutampančių 2008 metų ir 2017 metų detaliojo plano korektūros duomenų.

Anot departamento, laikinoji komisija nagrinėjo, ar 2008 metais patvirtinto sklypo Vasario 16-osios g. 10 detaliojo plano bei jo 2017 metų korektūros sprendiniai ir projektiniai pasiūlymai bei departamento išduoti specialieji paveldosaugos reikalavimai neprieštarauja teisės aktams. Taip pat tirta, ar departamento Vilniaus skyriaus pritarimas detaliajam planui ir jo korektūrai nesudarė sąlygų pažeisti sostinės istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, Lukiškių dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso vertingųjų savybių.

Buvusioje Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje investicijų bendrovės „Lords LB Asset Management“ fondas planuoja plėtoti viešbučio „Clarion“ ir konferencijų centro projektą. Jį plėtotoja paviešino kovo viduryje, po Kultūros paveldo departamento ir sostinės savivaldybės išsakytos kritikos dėl projekto pristatymo visuomenei.

Gegužę projektą nagrinėjusi Vilniaus regioninė architektų taryba pareiškė, kad jo architektūra nėra pakankamai kokybiška ir rekomendavo projektą keisti. Architektų vertinimu, projektas negali būti realizuojamas dėl kilusio visuomenės pasipriešinimo. Jų nuomone, projektu kultūros paveldas yra saugomas tik formaliai.

„Projektiniu pasiūlymu kultūros paveldui daroma esminė neigiama įtaka. Projekte senosios ir naujosios architektūros santykis traktuojamas taip pat labai formaliai ir paviršutiniškai. Šioje teritorijoje paveldo vertybių išsaugojimą būtina užtikrinti ne tik lokaliais architektūros sprendiniais, bet ir vizualiai – atveriant Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią iš miestui svarbių rakursų“, – rašoma išvadoje.

Balandį Vilniaus miesto taryba balandį priėmė rezoliuciją, kuria numatoma, kad statybos leidimas plėtrai teritorijoje būtų išduodamas pakoregavus projektą, atsižvelgus į ekspertų išvadas bei surengus viešą pristatymą visuomenei.

Į projektą, kurį įgyvendinti tikimasi iki 2020 metų vidurio, fondas ketina investuoti 45 mln. eurų.