STT: Vito Matuzo žmonai skirta 8 tūkst. eurų bauda
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą pa­gal ape­lia­ci­nius skun­dus, pa­li­ko ga­lio­ti Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2016 m. ge­gu­žės 27 d. nuo­spren­dį. Šiuo nuo­spren­džiu bu­vu­sio Sei­mo na­rio Vi­to Ma­tu­zo žmo­na  Da­nu­tė Ma­tu­zie­nė  bu­vo pri­pa­žin­ta kal­ta dėl pa­si­kė­si­ni­mo ap­gau­le gau­ti su­bsi­di­ją Žil­vi­čių koo­pe­ra­ti­nei bend­ro­vei, kre­di­ti­nio su­kčia­vi­mo, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Kadangi panevėžietė D. Matuzienė yra nuteista ir kitoje baudžiamojoje byloje dėl dokumentų suklastojimo, bausmės subendrintos ir jai skirta beveik 8 000 eurų bauda. Buvusi bendrovės buhalterė, Radviliškio gyventoja V. M., pripažinta kalta dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, jai skirta 760 eurų bauda. Teismas pripažino kaltu ir juridinį asmenį – Žilvičių kooperatinę bendrovę dėl pasikėsinimo apgaule gauti subsidiją, kreditinio sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo ir nusprendė šią bendrovę likviduoti.

Ikiteisminį tyrimą šioje baudžiamojoje byloje atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos pareigūnai. Jie surinko duomenis, leidžiančius pagrįstai teigti, kad buvo suklastoti dokumentai ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, siekiant apgaule gauti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos beveik 200 000 eurų subsidiją (paramą) biokuro gamybos technologinei įrangai ir savivartei priekabai pirkti. Gauti subsidijos nepavyko, nes STT Panevėžio valdybos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir pranešė Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie padarytas nusikalstamas veikas.

Šiuos ikiteisminius tyrimus kontroliavo ir jiems vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Baudžiamosios bylos buvo išskirtos iš STT Panevėžio valdybos pareigūnų atlikto didelės apimties ikiteisminio tyrimo dėl galimai neskaidrių biokuro pirkimų organizavimo. Šią baudžiamąją bylą jau baigia nagrinėti Šiaulių apygardos teismas. Kaltinimai joje pareikšti buvusiam Seimo nariui V. Matuzui, jo sutuoktinei D. Matuzienei, akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ buvusiam vadovui V. Š., šios bendrovės darbuotojui S. R., Žilvičių kooperatinės bendrovės valdybos pirmininkui G. Ž. ir juridiniam asmeniui – Žilvičių kooperatinei bendrovei. STT Panevėžio valdybos pareigūnai surinko pakankamai duomenų, leidžiančių teigti, kad piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi ir sukčiaujant buvo siekiama Žilvičių kooperatinės bendrovės naudai užvaldyti didelės – ne mažiau nei apie 243 tūkst. eurų – vertės akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ turto.